Advertisement

Alfa Telecom, Turkcell'in %13,76 hissesini almak üzere Ziraat ve Çukurova'ya başvurdu. Alfa Turkcell'den 51 adet B tipi hisse alacak, hisse başına 54,9 milyon $ ödeyecek. Alfa Turkcell'in 51 adet B tipi hissesi için 2,8 milyar dolar ödemek istiyor.

Çukurova Grubu, Alfa Grubu'na rehinli dolaylı Turkcell hisselerinin geri alımı için geçen yıl Ziraat Bankası ile kredi sözleşmesi imzalamış ve Alfa Grubu'na 1.604 milyar dolarlık borcunu ödemişti. Bu kredi karşılığında söz konusu yüzde 13.76'lık pay Ziraat Bankası'na teminat olarak verilmişti.        

Turkcell'den konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklama şöyle:

"Alfa Telecom Turkey, bir British Virgin Islands şirketi olan Çukurova Telecom Holdings Limited'in, Çukurova grubu şirketlerinden Çukurova Finance International Limited'e ("Cukurova") ait olan ve hukuki bir ipoteke binaen Ziraat Bankası A.S. ("Ziraat") adına kayıtlı olan, ve Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'deki yaklaşık %13.76 oranındaki dolaylı hisseye tekabül eden 51 adet B Grubu hissesinin tamamını hisse başına 54,902.000.-ABD Doları bedel mukabilinde satın almak üzere, Çukurova ve Ziraat'e ilgili hissedarlık sözleşmesi uyarınca teklifte bulunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz."