Advertisement

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bu yılın ocak sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 1,1 artarak 232,7 milyar dolara ulaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 Ocak sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Bu yıl ocak sonu itibarıyla, UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,1 artışla 232,7 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 0,6 azalışla 657,2 milyar dolar oldu.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda 431,3 milyar dolar açık vermiş iken, 2015 Ocak sonunda açık 424,5 milyar dolara geriledi.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2014 yıl sonuna göre 3,2 milyar dolar artışla 130,5 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 848 milyon dolar azalışla 60 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 2,2 azalışla 21,6 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2015 Ocak sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile Döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2014 yıl sonuna göre yüzde 0,5 artışla 170,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

- Portföy yatırımları 304 milyon dolar azaldı-

Ocak sonu itibarıyla, portföy yatırımları 2014 yıl sonuna göre 304 milyon dolar azalma gösterdi. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yıl sonuna göre yüzde 1,4 artışla 62,8 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 2,4 azalışla 51 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 0,3 artışla 38,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2014 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar azaldı. 2015 Ocak sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları 2014 yıl sonuna göre yüzde 8,4 azalışla 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 3,2 artışla 35,3 milyar dolar olurken, TL mevduatı da yüzde 3,1 artışla 13,8 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 0,8 azalışla 93,4 milyar dolar ve diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 2,2 azalışla 91,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

AA