Advertisement

Çin'deki ekonomik büyüme ve değişimin küresel tarım politikalarına olan yansıması herkesi yakından ilgilendiriyor. Bir önceki analizde Çin'in tarım sektörü açısından artan ithalat talebinin nedenlerine değinmiştik. Bu değişimin diğer ülkelere yansıması da küresel tarımda arz-talep dengesi ve fiyat dalgalanmaları açısından kritik önemde.

İrfan Donat'ın analizi Business HT'de: