Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, 1 Mayıs'tan itibaren sabit ve cep telefonu ile internet hizmeti veren şirketlerin, vatandaşları rahatsız eden pazarlama ve tanıtım amaçlı mesaj, arama ve maillerinin sona ereceğini bildirdi.

Bakan Bilgin yaptığı açıklamada, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu tarafından "Pazarlama Amaçlı Haberleşmelere İlişkin Usul ve Esaslar"a ilişkin taslak metnin hazırlandığını belirtti.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesine İlişkin Kanunun 50. maddesinin değiştirildiğini hatırlatan Bilgin, "Kanunda yapılan değişiklikle 'İşletmeciler tarafından, sundukları hizmetlere ilişkin, abone ve kullanıcılarla, önceden izinleri alınmaksızın otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi elektronik haberleşme vasıtalarının kullanılması suretiyle pazarlama veya cinsel içerik iletimi gibi maksatlarla haberleşme yapılamaz' hükmü getirildi" diye konuştu.

Kurulun, kanunda yapılan değişikliğin gereği, "Pazarlama Amaçlı Haberleşmelere İlişkin Usul ve Esaslar Taslağı"nı hazırlayarak kamuoyunun görüşüne sunduğunu anlatan Bilgin, kamuoyu görüşlerinin alınmasının ardından düzenlemenin yürürlüğe gireceğini söyledi.

- "İzin alınmadan mesaj atılamayacak"

Hazırlanan taslakla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yetkilendirilen sabit, mobil telefon şirketleri ile internet servis sağlayıcıları, kablo ve uydu TV şirketlerine ilişkin yeni düzenlemelerin yer aldığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Elektronik haberleşme sektöründe yetkilendirilmiş şirketlere pazarlama, tanıtım, cinsel içerik iletimi amaçları ile yapılan otomatik arama makineleri, fakslar, elektronik posta, kısa mesaj gibi haberleşmelere ilişkin olarak abonelerden izin alma zorunluluğu getiriliyor. Şirketler sözleşme ve taahhütname imzalanması sırasında abonelere pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşmeleri ücretsiz reddetme imkanı sağlayacak. Pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşmeleri reddeden abonelere bu tür mesaj ve mailler gönderilemeyecek."

Bilgin, işletmecilerin pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşmeler için izin vermeyen ya da daha önce verdikleri izni geri alan aboneyle söz konusu amaçla haberleşme yapılabilmesi için izin alma zorunluluğunun getirildiğini belirtti. Bilgin, abonelerden alınacak izinler için kullanıcılarla yılda en fazla iki defa iletişime geçebilme sınırlamasının olacağını bildirdi.

- Para cezaları

Taslakta ağır cezaların öngörüldüğünü belirten Bilgin, "İşletmeci tarafından elektronik haberleşme hizmeti sunmak üzere yetkilendirilen taraflarca, pazarlama veya cinsel içerik gibi maksatlarla yapılacak haberleşmelerde belirlenen usul ve esaslara uygun hareket edilmesinin temininden işletmeciler sorumlu olacak. Elektronik haberleşme sektöründe hizmet veren işletmeciler, yapılacak düzenlemeye uymamaları halinde ise bir önceki takvim yılındaki net satışlarının yüzde 3'üne kadar ağır para cezaları ile karşılaşacaklar" ifadelerini kullandı.

Bilgin, elektronik haberleşme sektörü dışında finans, sağlık, bankacılık gibi sektörlerde faaliyet gösteren teşebbüsler tarafından yapılacak pazarlama ve tanıtım gibi haberleşmelere ilişkin usul ve esasların ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanacak mevzuat kapsamında belirleneceğini kaydetti.

AA