Advertisement

Türkiye ekonomisi, geçen yıl yüzde 2,9 büyüdü. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre, büyümenin yüzde 2.7 çıkması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, büyüme hızı 2014'ün son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,6 oldu. Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, 2014'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 2,9 artışla 126 milyar 70 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 11,6 artışla 1 trilyon 749 milyar 782 milyon lira oldu.

Tarım sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 1,9'luk azalışla 11 milyar 95 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,1'lik artışla 125 milyar 18 milyon lira olarak gerçekleşti.

Sanayi sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014'te bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 3,5'lik artışla 41 milyar 510 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 14,1'lik artışla 421 milyar 342 milyon liraya yükseldi.

Hizmet sektörünü oluşturan faaliyetlerin toplam katma değeri, 2014 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla yüzde 4'lük artışla 74 milyar 462 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 11,8'lik artışla 1 trilyon 9 milyar 804 milyon liraya çıktı. 

Kişi başına GSYH değeri, 2014'te cari fiyatlarla 22 bin 753 lira (10 bin 404 dolar) olarak hesaplandı.

Türkiye ekonomisi, 2014'ün son çeyreğinde yakalanan 2,6'lık büyüme ile üst üste 21 çeyrek büyüdü. GSYİH dördüncü çeyrekte, önceki çeyreğe göre yüzde 0.7 genişledi. 2014'te kaydedilen 2,9'luk büyüme, OVP'de öngörülen yüzde 3,3'ün gerisinde kaldı. Kişi başına düşen milli gelir, geçen yıl 10 bin 404 dolar oldu.

Ekonomi, 2014'ün birinci çeyreğinde yüzde 4,9, ikinci çeyrekte yüzde 2,3, üçüncü çeyrekte yüzde 1,9 ve dördüncü çeyrekte yüzde 2,6 büyüme kaydetti. Yıllık büyüme hızı ise yüzde 2,9 oldu.

- Kişi başına milli gelir

Türkiye'de geçen yıl kişi başına milli gelir, Türk lirası bazında artış gösterirken, dolar bazında geriledi. Geçen yıl kişi başına milli gelir 10 bin 404 dolar (22 bin 753 lira) olarak hesaplandı. 2013 yılında kişi başına düşen milli gelir, 10 bin 822 dolar (20 bin 607 lira) düzeyindeydi.

Öte yandan, geçen yıl GSYH, cari fiyatlarla 800 milyar 107 milyon dolara (1 trilyon 749 milyar 782 milyon lira) düştü. Söz konusu rakam, 2013 yılında 823 milyar 44 milyon dolar (1 trilyon 567 milyarseviyesindeydi.

- Büyüyen sektörler

Geçen yıl sektörel bazda cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 20,5 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" sektöründe kaydedildi.

Bu sektörü, yüzde 17,4 ile "su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri", 16,8 ile "eğitim", yüzde 16,2 ile "madencilik ve taşocakçılığı" izledi.

Geçen yıl "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" sektörü ise yüzde 0,5 daraldı. En küçük büyüme de yüzde 0,6'yla "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" faaliyetlerinde gözlendi.

- Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 1,3 arttı

Takvim etkisinden arındırılmış sabit fiyatlarla GSYH 2014'ün 4. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,4'lük artış gösterirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH değeri bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 arttı. 

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2014'te sabit fiyatlarla yüzde 1,3'lük artışla 83 milyar 546 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 8,4'lük artışla 1 trilyon 203 milyar 279 milyon lira oldu.

Devletin nihai tüketim harcamaları 2014'te yılında sabit fiyatlarla yüzde 4,6'lık artarak 14 milyar 21 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 13,2'lik artışla 267 milyar 712 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Gayri safi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,3 azaldı

Gayri safi sabit sermaye oluşumu 2014'te sabit fiyatlarla yüzde 1,3'lük azalışla 29 milyar 887 milyon lira, cari fiyatlarla yüzde 10,4'lük artışla 351 milyar 811 milyon lira oldu.

Mal ve hizmet ihracatı geçen yıl sabit fiyatlarla yüzde 6,8'lik artışla 34 milyar 111 milyon liraya, cari fiyatlarla yüzde 20,7'lik artışla 484 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Mal ve hizmet ithalatı da cari fiyatlarla yüzde 11,5'lik artışla 562 milyar 271 milyon lira, sabit fiyatlarla yüzde 0,2'lik azalışla 35 milyar 582 milyon lira olarak gerçekleşti.

- Dördüncü çeyrek

Ekoniminin yüzde 2,6 büyüme gösterdiği dördüncü çeyrekteki gelişmelere bakıldığında da "elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı" faaliyetleri dışındaki tüm sektörlerde büyüme yaşandı.

Son çeyrekte en fazla büyüme, yüzde 22,8 ile "dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri" faaliyetlerinde görüldü. Bunu, yüzde 20,4 ile "mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler" izledi. 

TÜİK, 2014 yılı 4. çeyrek verileri hariç, diğer verilerde güncelleme yaptı.

- Tablolar 

Yıl Cari fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı (Yüzde) Cari fiyatlarla GSYH (milyon dolar) Gelişme Hızı (Yüzde) Sabit fiyatlarla GSYH (milyon TL) Gelişme Hızı Yüzde)
2013 1. çeyrek 355.813 9,4 199.176 10,3 28.048 3,1
2013 2. çeyrek 387.128 10,6 210.821 8,7 30.205 4,7
2013 3. çeyrek 417.849 10,8 213.020 1,9 33.006 4,3
2013 4. çeyrek 406.499 11,5 200.028 -1,3 31.298 4,6
2013 yıllık 1.567.289 10,6 823.044 4,7 122.556 4,2
2014 1. çeyrek 411.255 15,6 185.961 -6,6 29.413 4,9
2014 2. çeyrek 428.259 10,6 202.407 -4 30.907 2,3
2014 3. çeyrek 463.902 11 214.751 0,8 33.645 1,9
2014 4. çeyrek 446.366 9,8 196.989 -1,5 32.104
2,6
2014 yıllık 1.749.782 11,6 800.107 -2,8 126.070 2,9

-Sektörler

TÜİK verilerine göre cari fiyatlarla iktisadi faaliyet kollarının büyüme hızları şöyle oldu:

İktisadi faaliyet kolları 2013 4.çeyrek 2014 4.çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık 3,6 5,6 8,1 9,8
Sanayi 9,7 13,3 14,1 9,2
Madencilik ve taşocakçılığı 3,4 4,5 16,2 6,6
İmalat sanayi 9,4 14,8 15,1 10,7
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 10,5 -0,6 0,6 -1,8
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 14,0 14,9 17,4 18,8
İnşaat 11,9 17,5 14,6 7,9
Hizmetler 10,9 11,5 11,8 11,1
Toptan ve perakende ticaret 11,9 17,8 11,2 8,8
Ulaştırma ve depolama 9,6 12,0 12,3 9,7
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 18,1 14,7 13,9 13,2
Bilgi ve iletişim 8,5 8,6 6,1 8,5
Finans ve sigorta faaliyetleri 12,8 -5,1 1,0 6,9
Gayrimenkul faaliyetleri 9,1 9,0 10,0 11,7
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 14,5 14,9 20,5 20,4
İdari ve destek hizmet faaliyetleri 12,6 14,2 15,3 14,0
Kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik 8,9 12,7 11,8 7,8
Eğitim 12,4 10,3 16,8 17,0
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 7,3 7,6 15,7 14,8
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor 11,3 9,4 15,0 9,4
Diğer hizmet faaliyetleri 7,0 4,6 15,5 14,5
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri 13,6 14,1 11,7 14,5
Sektörler toplamı 9,9 11,5 12,1 10,5
Dolaylı ölçülen mali aracılık hizmetleri 14,9 -14,6 -0,5 22,8
Vergi-sübvansiyon 16,3 8,3 7,0 6,5
Gayri safi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla) 10,6 11,5 11,6 9,8

BU HABERE YORUM YAZ
 
31 Mart 2015 Salı, 11:44 Misafir ben anlamadım, %3,5 in üzerinde beklenti var iken ve buna büyüme denir iken %3'ün altında olan büyüme nasıl beklentiyi aşıyor ???...
31 Mart 2015 Salı, 10:14 Misafir haberin başlığında % 2,9 büyüme rakamı verilmesine karşın detaylarda son çeyrek büyümenin 0,7 ve yıllık bazda büyümenin 2,6 olarak gerçekleştiği yazılmış. büyüme rakamı 2,9 mu yoksa 2,6 mı?