Advertisement

AKP, CHP ve HDP'nin ardından MHP de seçim beyannamesini açıkladı. MHP, vergi yükünü kaldırarak asgari ücretin en az 1400 liraya çıkacağı vaadinde bulunurken, çiftçilerin desteklenmesi amacıyla mazot, gübre, ilaç, tohum, yem ve fide gibi temel tarımsal girdilerin üzerindeki ÖTV ve KDV kaldırılacağını ve mazotun 1 lira 75 kuruş olacağını ifade etti.

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin konuşmasından öne çıkan ekonomik başlıklar şunlar oldu:

-700 bin yeni istihdam sağlayacağız. Kişi başına milli gelir 13.3 bin liraya ulaşacak. İstihdam 29.9 büyüme olacaktır.

-Orta vadede hedefimizi 2019-2023 yıllarını kapsayan ikinci iktidar dönemde Türkiye'nin küresel ölçekte söz sahibi olmasıdır. İkinci MHP iktidarı Türkiye'nin bölgesel güç ve küresel aktör olmayı hedefliyoruz.

-Kadın, engelli, yaşlı ve çocuklara yönelik şiddet olaylarında zamanaşımı kaldırılacak. Harç, mahkeme masrafları alınmayacak.

-Rüşvetçi, soygunculardan hesap sorulacaktır. Yolsuzluktan suçlu görülen kişilerin servetleri zamanaşımı gözetilmeksin el konulması hukuken sağlanacaktır.

- 2016-2019 yıllarını kapsayacak birinci iktidar döneminde yüzde 5.2 büyüme sağlayacağız.

- Kişi başına düşen milli geliri 13 bin dolara çıkaracağız.

- Orta vadeli hedefimiz 209-2023 dönemini kapsayan kinci iktidar dönemi sonunda 1.7 trilyon dolar milli gelire ulaşacağız.

- Bu dönemde ortalama yüzde 6.6 büyüme, 1 milyon 25 bin istihdam sağlanacak.

- Borçluluk ve fakirliği azaltacak politikalar uygulayacağız. İkinci olarak kalkınma politikaları ile atılım yapacağız.

- Sürdürülebilir bir büyüme ortamını tesis edeceğiz

- Fiyat istikrarını sağlayacağız

- Ar-Ge'nin payını artıracağız

- Asgari ücretlilere 100 TL şehir içi ulaşım desteği vereceğiz

- Emekliye her yıl mart ve eylül ayında birer asgari ücret destek vereceğiz

- Çalışmayan ev hanımlarına mesleki beceri kazandıracağız

- Emeklilikte yaşa ve prim gün sayısına takılanların mağduriyetlerini gidereceğiz

- Evlenecek ihtiyacı olan gençlere kamu bankaları aracılığıyla 10 bin TL tutarlı 2 yıl vadeli faizsiz kredi imkanı getireceğiz

- Kamu arazilerini yoksul vatandaşlarımıza tahsis edeceğiz

- Sosyal hizmet ve yardımlarda hak arama imkanı getirilecek

- Muhtaç ailelere, harcama kartı "Hilal Kart" imkanı tanınacak

- Dar gelirlinin vergi yükü hafifletilecek

- Tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarından kaynaklanan borç sarmalından kurtarılacaktır

- Kadın istihdamını yaygınlaştıracağız, kadınlara doğum için doğum borçlanma hakkını getireceğiz.

- Aile birliğinin korunması amacıyla çalışan eşlerin aynı il içinde görev yapmalarını tesis edeceğiz. Girişimci kadınlara yüzde 50'si hibe olmak üzere destek vereceğiz.

- Şiddete maruz kalan kadınlara adli yardım desteği sağlayacağız ve zaman aşımı mahkeme harç ve masraflarından muaf tutacağız.

- Evi olmayan muhtaç ailelere 200 lira kira yardımı yapacağız.

-Kamuda çalışan taşeron işçileri kadroya geçireceğiz.

Kaynak için 5 başlık

MHP Lideri Bahçeli programlarının kaynağının ayrıntılı olarak hesaplandığını, getireceği mali yük toplamının 71,9 milyar Türk lirası olarak öngördüklerini söyledi.

Söz konusu kaynak için 5 unsura vurgu yapıldı.

Bir, toplumsal bir seferberlik başlatılarak kayıt dışılıkla etkin mücadele sonucu vergilerde performans artışı sağlanmasından elde edilecek ilave kaynak 13,4 milyar Türk lirasıdır.

İki, kaçakçılıkla etkin mücadeleden sağlanacak kaynak 6,2 Türk lirasıdır.

Üç, devletin mal ve hizmet alım giderleriyle israf savurganlık ve yolsuzlukların azaltılmasından elde edilecek 23,3 milyar Türk lirası.

Dört, bazı kesimlerin vergilendirilmesinden sağlanacak 12 milyar Türk lirası

Beş, MHP'nin uygulayacağı ekonomik program sayesinde elde edilecek büyümenin sağlayacağı 17 milyar Türk lirası.

Habertürk

BU HABERE YORUM YAZ
 
04 Mayıs 2015 Pazartesi, 17:47 Misafir maşallah iki yılda batırırsınız ekonomiyi...
03 Mayıs 2015 Pazar, 21:53 Misafir en mantıklı beyanname mhpden.