Advertisement

Çin'de son otuz yılın olağanüstü büyüme sürecinin sonuna geliniyor. Ekonomistler, verimsiz kırsal kesimden verimli endüstriyel sektöre akan ucuz işgücüne dayalı büyümenin sonuna gelindiğini belirtiyor. Dünyanın iki numaralı ekonomisi yeni büyüme alanları yaratmak zorunda.

Küresel piyasaların bir numaralı gündemi ABD Merkez Bankası'nın faiz politikası ise ikinci önemli konu Çin'in ekonomik büyüme sürecinin bundan sonra nasıl bir yön izleyeceği. Çin uzmanı önde gelen ekonomistler Çin'de artık büyümede yavaşlama, yatırımlarda azalma ve ihracatta rekabet gücünde zayıflama görülecek. Bunun temel nedeni, Çin'in artık kırdan kente ucuz işgücü göçüne dayalı endüstriyel büyüme modelinde sona gelinmesi.

Ekonomistlere göre, eğer çin yeni büyüme kaynakları bulmak için iddialı bir reform aciliyetinin giderek arttırdığına dikkat çekiyor. Çin artık daha zor olan bir döneme giriyor. Çünkü büyümeyi artık verimliliği yüksek teknolojik yatırımlar ve daha nitelikle işletmecilikle yakalamak zorunda.

Son otuz yıldır Çin'in olağanüstü büyüme performansının temelinde verimsiz tarım sektöründeki işgücünün, fabrikalara ve inşaat sektörüne akmasıyla başarıldı. Bu işgücünün sanayiye doğru akışında yıllık artış oranı 2005 - 2010 arasında yüzde 4'tü. Geçenyıl bu oran yüzde 1.3'e geriledi.

Çin hükümetine danışmanlık yapan bir düşünce kuruluşun direktörü olan Cai Fang, işgücü göçünün bu yıl azalışa geçebileceğini söylüyor. Çin'de serbest piyasa reformlarının başladığı 1978'den beri toplam 278 milyon işçi kırdan göçüp kentlere yerleşti. Yeni dönemde büyümenin önündeki diğer bir sorun ise nüfusun yaşlanma sorunu ve tek çocuk politikası. Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun direktörü Ma Jiantang'a göre 15-60 yaş arası nüfus 2011'de zirve noktasını gördü.

Goldman Sachs'tan YatırımStratejisti Ha Jiming, Çin'de çalışma yaşındaki nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 72 ile bu yıl zirve düzeyine geldi ve bundan sonra hızla gerileyecek.