Advertisement

Rusya ekonomisinin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYİH) ilk çeyrekte yıllık bazda yüzde 1,9 daraldı. Bloomberg anketine katılan 24 ekonomistin tahmin medyanı yüzde 2.6 daralmaydı.

GSYİH bir önceki çeyrekte yüzde 0.4 artış kaydetmişti.

Dünyanın en büyük enerji ihracatını gerçekleştiren Rusya ekonomisindeki daralma, petrol fiyatlarının gerilemesi ve rublenin 1998 devalüasyonundan bu yana en düşük seviyeyi görmesi ile gerçekleşti.

Ekonomi Bakanlığı, üretimin aynı dönemde yüzde 2.2 düştüğünü ifade etti.

Helsinki'deki Danske Bank A/S stratejisti Vladimir Miklashevsky, "En büyük gerileme, hizmetler sektörü ve lüks ürün tüketiminde gerçekleşti. Söz konusu veriler, döviz kuru ile rublenin maliyeti açısından temel göstergeler. İhracatçılar tüm dünyada emtia fiyatlarının düşmesine rağmen devalüe edilmiş ruble aracılığıyla fayda sağladı" şeklinde görüş bildirdi.