Advertisement

TCMB'den yapılan açıklamada rezerv varlıklarının Mart sonunda 2014 sonuna göre 6,6 milyar dolar azaldığı bildirildi. Net uluslararası yatırım pozisyonunu ise Mart ayında 282.2 milyar dolar açık verdii duyuruldu.

Doğrudan yatırımlar ise Mart ayında Aralık ayına göre yüzde 14,2 düşüşle 145.1 milyar dolara indi.

Türkiye'nin yurt dışı yükümlülükleri martta geçen yıl sonuna göre yüzde 7,5 azalarak 612,2 milyar dolara geriledi.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2015 Mart sonu itibarıyla Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

UYP verilerine göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 0,6 azalarak 230 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 7,5 azalışla 612,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2014 yıl sonunda eksi (-) 430,9 milyar doları iken, 2015 Mart sonunda eksi (-) 382,2 milyar dolar düzeyinde oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2014 yıl sonuna göre 6,6 milyar dolar azalışla 120,7 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi 4,2 milyar dolar artışla 66,3 milyar dolar oldu. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para (YP) ve Türk Lirası (TL) cinsinden efektif ve mevduatları, 2014 yıl sonuna göre yüzde 22,7 artışla 27,2 milyar dolar oldu.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, 2015 Mart sonu itibarıyla, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yı sonuna göre yüzde 14,2 azalışla 145,1 milyar dolara indi.

Portföy yatırımları bu yılın mart sonu itibarıyla 2014 yıl sonuna göre 17,2 milyar dolar azalma gösterdi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2014 yıl sonuna göre yüzde 15,9 azalışla 52 milyar dolar olurken, borç senetleri alt kalemleri olan yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 14,3 azalışla 44,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3,2 azalışla 37,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2014 yıl sonuna göre 8,8 milyar dolar azaldı. 2015 Mart sonu itibarıyla, diğer yatırımlar altında yer alan yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarının Merkez Bankası'ndaki kredi mektuplu Döviz tevdiat hesapları geçen yıl sonuna göre yüzde 15,1 azalışla 2,1 milyar dolara geriledi.

Bu yılın mart sonu itibarıyla yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduat, 2014 yıl sonuna göre yüzde 11,3 artışla 38,1 milyar dolara yükselirken, TL mevduat ise yüzde 4,1 azalışla 12,9 milyar dolara indi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 2,8 azalışla 92,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku ise yüzde 4,6 azalarak 89,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.