Advertisement

ABD'de büyüme açısından sıkıntılı geçen ilk çeyreğin ardından, bazı bölgelerdeki gayrisafi yurtiçi hasıla hesaplaması değiştirilmeye hazırlanıyor.

ABD Ekonomik Analiz Bürosu (BEA), yayınladığı bir blog yazısında, büyümeyi hesaplamakta kullandığı veriyi mevsimsellikten arındırmak için yapacağı değişiklikleri sıraladı. BEA'dan yapılan açıklamada, değişikliklerin ikinci çeyrek büyümesinin açıklanacağı 30 Temmuz ile birlikte yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Ekonomistler, büronun verileri mevsimsel değişikliklere göre ayarlamasına karşılık, herhangi bir ilk çeyrekteki büyümenin diğer üç çeyrekten düşük olacağı sonucuna vardı ve bu verilerin hatalı olabileceğini ortaya koydu. Ekonomistler bu durumu ''geri kalan mevsimsellik'' diye adlandırıyor.

Yazıda ''BEA, GSYH büyümesi ve bileşenlerinin hesaplanmasında meydana gelebilecek geri kalan mevsimselliğin farkında ve bu durumu azamiye indirgemek için çalışıyor'' denildi.