Advertisement

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Yönetim Kurulu üyesi Christian Noyer, eurodan çıkışın her şeyden önce Yunanistan için riskli olacağını söyledi.

Fransa Merkez Bankası Başkanı Noyer, Paris'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan için öncelikli konunun büyümeyi artırma olması gerektiğini ifade etti.

Noyer "Yunanistan ekonomisinde güçlü büyüme sağlayacak reformlar, ekonomik yapıdaki değişiklikler neler?" diye sordu. Konuya yalnızca kreditörler ile Atina arasındaki bir mesele gibi yaklaşılmaması gerektiğini belirten Noyer, önemli meselenin orta vadede büyüme sağlamak olduğunu söyledi.

Noyer bu şartların yerine getirilmemesi durumunda Yunanistan için ekonomik bir gelecek görmediğini ifade etti.