Advertisement

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Martin Raiser, Fed'in faiz artırımının dünyanın farklı yerlerinde farklı etkileri olacağını söyledi.

Raiser, düşük enerji fiyatlarının etkisinin hesaplanandan daha az olduğunu ve Türkiye'nin petrol fiyatlarındaki zayıflamadan olumlu yönde etkilendiğini sözlerine ekledi.

Raiser, "Orta gelir tuzağını aşmak için Türkiye'nin yeni büyüme modeline ihtiyacı var" dedi.

Raiser, Türkiye'nin orta gelir tuzağına yakalandığı konusunda endişelerin olduğunu belirterek, "Orta gelir tuzağından çıkmak ve daha ileri kalkınmak için petrol bulmanız lazım. Asya Kaplanları bunu 10'lu yaşlarda 12 saat okulda kalarak ve haftada 60 saat çalışarak başardı. Türkiye'nin petrolü yok. Ama Türkiye orta gelir tuzağından yapısal reformlar yaparak ve Avrupa ile entegrasyonunu tamamlayarak kurtulabilir. Altyapı yatırımlarının yapılması ve hukukun üstünlüğün ve yatırımcıların güveninin sağlanması gerekir" dedi.

Türkiye'de yatırım yapma konusunda iş dünyasında bir çekince olduğunu dile getiren Raiser, "Türkiye üretim konusunda iyi ama ürettiği ürünlerin değeri az. İnovasyona yatırım gerekiyor. İş yapma kurallarının değişmeyeceğine dair güvence lazım. Bu gibi sorunların üstesinden gelirse ilham kaynağı olacak" diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomik olarak Avrupa'nın bir parçası haline geldiğini anlatan Raiser, "Türkiye'nin AB'yle 20 yıldan fazla gümrük anlaşması var. Bu anlaşmaya AB hizmet ve tarım sektörünü de katarsa bu ekonomik entegrasyon artarak devam edecek" dedi.