Advertisement

Finansman şirketleri mart, haziran, eylül ve aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 1'i oranında genel karşılık ayıracak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, "genel karşılıkların kullandırılan krediler toplamının onbinde 125'ine kadar olan kısmı" da söz konusu şirketlerin öz kaynaklarının tanımına eklendi.

Ayrıca, finansman şirketleri mart, haziran, eylül ve aralık dönemleri itibarıyla konut kredisi dışındaki tüketici kredileri için kredi tutarının yüzde 1'i oranında, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan nitelikteki krediler için ise kredi tutarının yüzde 2'si oranında genel karşılık ayıracaklar.

Konut kredileri dışındaki tüketici kredilerinden "tasfiye olunacak alacaklar" ile "zarar niteliğindeki alacaklar" hesabında sınıflandırılanların, konut kredileri dışındaki tüketici kredilerine oranı yüzde 8'in üzerinde bulunan finansman şirketleri genel karşılık oranını; konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde 4, anapara, faiz veya her ikisinin tahsilinde 30 günden fazla ancak 90 günden az gecikme olan konut kredileri dışındaki tüketici kredileri için kredilerin vadeleri boyunca yüzde 8 olarak uygulayacak.

AA