Advertisement

Hazine Müsteşarlığı, Temmuz-Eylül 2015 dönemine ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı.

Hazine, söz konusu dönemde 18,4 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 14,5 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek. Söz konusu dönemde dış borçlanma yapılmayacak.

Buna göre, Temmuz'da 6,5 milyar lira, Ağustos'ta 5,3 milyar lira, Eylül'de 2,7 milyar lira iç borçlanmaya gidecek.

Temmuz'daki iç borçlanmanın 4,4 milyar lirası piyasadan, 2,1 milyar lirası kamuya satışlardan, Ağustos'taki iç borçlanmanın 2,7 milyar lirası piyasadan, 1,5 milyar lirası kira sertifikasından, 1,1 milyar lirası da kamuya satışlardan, Eylül'deki iç borçlanmanın ise 1,3 milyar lirası piyasadan, 1,4 milyar lirası da kamuya satışlardan oluşacak.

Temmuz'da 8,1 milyar lira, Ağustos'ta 8,4 milyar lira, Eylül'de ise 5,9 milyar lira olmak üzere söz konusu dönemde toplam 22,4 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu ödemenin 4,1 milyar lirası dış borç servisinden oluşacak.

Öte yandan, Temmuz'da 1,6 milyar lira, Ağustos'ta 3,1 milyar lira, Eylül'de ise 3,2 milyar lira nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli-garantili borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içeren finansman geliri hedefleniyor.

AA