Advertisement

Cari açık Mayıs ayında 3.99 milyar dolar ile beklentinin üstünde gerçekleşti. Cari açık Ocak-Mayıs döneminde ise 18.5 milyar dolar oldu. Nisan verisi ise 3.41 milyar dolardan 3.46 milyar dolara revize edildi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler cari açığın Mayıs'ta 3.53 milyar dolar olacağını tahmin etmişti.

Net hata noksan ise Mayıs'ta 1.8 milyar dolar, ilk beş ayda 8.9 milyar dolar oldu. 17,3 milyar dolarlık ithalata karşılık, 11,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ticaret açığı 5,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Yıllık cari açık Mayıs'ta 44,3 milyar dolardan 44,7 milyar dolara yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan cari işlemler açığı, bir önceki yılın mayıs ayına göre 342 milyon dolar artarak 3 milyar 994 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 44 milyar 687 milyon dolara yükseldi. 12 aylık cari açık nisanda 44 milyar 345 milyon dolar düzeyindeydi.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 127 milyon dolar azalarak 5 milyar 367 milyon dolara gerilemesine rağmen, hizmetler dengesinden kaynaklanan net gelirlerin 272 milyon dolar azalarak 2 milyar 138 milyon dolar ve birincil gelir açığının 147 milyon dolar artarak 814 milyon dolar olarak gerçekleşmesi cari işlemler açığının artmasında etkili oldu.

Parasal olmayan altın kalemi net ithalat olarak, bir önceki yılın mayıs ayında 621 milyon dolar, bu yılın aynı ayında ise 108 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 169 milyon dolar tutarında azalarak 2 milyar 110 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında kar transferlerini içeren doğrudan yatırım kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 219 milyon dolar artarak 407 milyon dolar oldu.

(TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, mayıs ayında bankacılık sektörü 1,7 milyar dolar, diğer sektörler de 1,2 milyar dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.

TCMB, 2015 yılı mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 573 milyon dolar artarak 638 milyon dolara yükseldi.

Portföy yatırımları 2 milyar 505 milyon dolar net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışında yerleşik kişilerin hisse senedi piyasasında 74 milyon dolar net alım, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 473 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. Bunun yanı sıra yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak bankalar 17 milyon dolar, diğer sektörler de 52 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar kaleminden kaynaklanan net girişler 2 milyar 21 milyon dolar oldu.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 39 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 228 milyon dolar net azalış kaydetti.

Uzun vadeli kredi kullanımlarındaki artışların etkisiyle bankacılık sektörü 1 milyar 734 milyon dolar, diğer sektörler de 1 milyar 173 milyon dolar net kredi kullanımı gerçekleştirdi.

Resmi rezervler mayıs ayında 2 milyar 39 milyon dolar azaldı.

- Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi

Merkez Bankası geçici verilerine göre, Türkiye'nin 2014 ve 2015 yıllarına ilişkin mayıs ayı ve yıllıklandırılmış bazda cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle (milyon dolar):


2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Ocak-Mayıs Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Ocak-Mayıs
CARİ İŞLEMLER HESABI -20.376 -2.444 -3.625 -5.025 -3.459 -3.994 -18.547
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C) -20.758 -2.488 -3.688 -5.108 -3.544 -4.043 -18.871
Mal ve Hizmet Dengesi(A+B) -16.790 -1.950 -2.799 -3.826 -1.974 -3.229 -13.778
DIŞ TİCARET DENGESİ -23.123 -2.898 -3.433 -4.864 -3.355 -5.367 -19.917
Toplam Mal İhracatı 71.819 13.013 12.784 13.155 14.232 11.920 65.104
Toplam Mal İthalatı 94.942 15.911 16.217 18.019 17.587 17.287 85.021
Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı) -23.951 -3.981 -4.946 -5.691 -4.544 -5.265 -24.427
İhracat 69.132 11.708 11.088 12.134 12.797 11.824 59.551
İthalat 93.083 15.689 16.034 17.825 17.341 17.089 83.978
Net Transit Ticaret Geliri 109 7 8 6 7 6 34
Parasal Olmayan Altın 719 1.076 1.505 821 1.182 -108 4.476
HİZMETLER DENGESİ 6.333 948 634 1.038 1.381 2.138 6.139
İşlem Gören Mallar 30 7 4 4 6 7 28
Tamir ve Bakım Hizmetleri -117 -18 -27 -18 -34 -22 -119
Taşımacılık 1.296 212 141 258 339 368 1.318
Navlun -982 -138 -152 -155 -149 -133 -727
Diğer Taşımacılık 2.278 350 293 413 488 501 2.045
Seyahat 6.483 967 783 1.102 1.364 2.110 6.326
İnşaat Hizmetleri 279 29 33 38 19 10 129
Sigorta Hizmetleri -218 -23 -47 -31 -25 -40 -166
Finansal Hizmetler -313 -60 -42 -81 -140 -60 -383
Diğer Ticari Hizmetler -793 -124 -165 -146 -154 -133 -722
Resmi Hizmetler -465 -111 -104 -190 -86 -100 -591
Diğer Hizmetler 151 69 58 102 92 -2 319
BİRİNCİL GELİR DENGESİ -3.968 -538 -889 -1.282 -1.570 -814 -5.093
Ücret Ödemeleri -355 -78 -80 -86 -86 -87 -417
Yatırım Geliri -3.613 -460 -809 -1.196 -1.484 -727 -4.676
Doğrudan Yatırım -1.081 -108 -358 -411 -884 -407 -2.168
Portföy Yatırımları -1.083 -128 -226 -475 -287 -23 -1.139
Diğer Yatırımlar -1.449 -224 -225 -310 -313 -297 -1.369
İKİNCİL GELİR DENGESİ 382 44 63 83 85 49 324
SERMAYE HESABI -21 -2 0 0 0 0 -2
FİNANS HESABI -12.932 -3.240 1.013 -4.663 -568 -2.193 -9.651
Doğrudan Yatırımlar -3.841 -1.466 -667 -285 -234 -638 -3.290
Net Varlık Edinimi 2.041 191 260 620 336 208 1.615
Net Yükümlülük Oluşumu 5.882 1.657 927 905 570 846 4.905
Portföy Yatırımları -3.024 -1.546 81 3.058 -749 2.505 3.349
Net Varlık Edinimi 1.533 278 -356 811 397 1.174 2.304
Net Yükümlülük Oluşumu 4.557 1.824 -437 -2.247 1.146 -1.331 -1.045
Diğer Yatırımlar -5.838 -4.245 2.698 -885 -1.492 -2.021 -5.945
Efektif ve Mevduatlar -300 -3.073 320 1.382 -1.242 3.076 463
Net Varlık Edinimi -1.553 -204 1.768 4.010 179 3.035 8.788
Net Yükümlülük Oluşumu -1.253 2.869 1.448 2.628 1.421 -41 8.325
Krediler -7.521 -1.941 1.944 -2.166 -1.056 -2.797 -6.016
Net Varlık Edinimi 22 109 39 -64 180 5 269
Net Yükümlülük Oluşumu 7.543 2.050 -1.905 2.102 1.236 2.802 6.285
Ticari Krediler 2.213 775 445 -76 845 -2.252 -263
Net Varlık Edinimi 527 -335 -552 165 1.088 -1.790 -1.424
Net Yükümlülük Oluşumu -1.686 -1.110 -997 241 243 462 -1.161
Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler -230 -6 -11 -25 -39 -48 -129
Net Varlık Edinimi -15 0 0 0 0 0 0
Net Yükümlülük Oluşumu 215 6 11 25 39 48 129
Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.) 0 0 0 0 0 0 0
Rezerv Varlıklar -229 4.017 -1.099 -6.551 1.907 -2.039 -3.765
NET HATA NOKSAN 7.465 -794 4.638 362 2.891 1.801 8.898
BU HABERE YORUM YAZ
 
10 Temmuz 2015 Cuma, 10:15 Misafir şimdi bizim borsamız en az %200 yükselir