Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P) Bankacılık Sektörü Ülke Riskleri Değerlendirmesi (BICRA) metodolojisine göre hazırladığı ve Türkiye’nin bankacılık sektörünü değerlendirdiği BICRA raporunu açıklandı.

Raporda, Türk bankacılık sisteminin zayıf yönleri olarak,

- Düşük yurtiçi tasarrufları, yüksek meblağlı kısa dönemli dış borçlar ve az gelişmiş borç piyasası nedeniyle Türk bankalarının gergin fonlama pozisyonları,

- Diğer ülkelere göre daha düşük kişi başına düşen milli gelir,

- Yüksek ve Dövizden oluşan ticari kredilerin oluşturduğu dolaylı kredi riskleri

gösterildi.

Bankacılık sektörünün güçlü yölerinin ise;

- Türk bankacılık sektöründe genel olarak hane ve kurum borçlanmalarının hafiflediğinin görülmesi,

- Türkiye bankacılık düzenleme, denetim ve yönetiminin diğer gelişmekte olan ülkelere göre daha iyi konumda olması,

- Riskleri uygun fiyatlandırabilen istikrarlı bankacılık sektörü

olduğu vurgulandı.