Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoğu, Mayıs ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 5.8 azalışla 125.2 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı Mayıs ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, bu yılın Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, geçen yıl sonuna göre yüzde 5.8 azalarak 125.2 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 6.3 azalarak 89.8 milyar dolara, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 4.2 gerileyerek 35.1 milyar dolara indi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna göre yüzde 21.6 azalışla 37.8 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı da yüzde 1,1 düşüşle 13 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde banka mevduatı, yüzde 25.2 artarak 26.4 milyar dolara çıkarken, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları yüzde 6.1 azalarak 12.6 milyar dolara düştü.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları da 2015'in Mayıs ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 4,6 azalarak 26,5 milyar dolara geriledi.

- Kamu sektörünün kısa vadeli borcu azaldı-

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu, Mayıs'ta 2014 yıl sonuna göre yüzde 6.2 azalarak 16,8 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 5.7 gerileyerek 108.1 milyar dolara indi.

Aynı dönemde özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yüzde 6.7 düzeyinde azalışla 77.2 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 4.2 düşüşle 43.7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Geçen yıl sonunda 4.2 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2015 Mayıs sonu itibarıyla 3.9 milyar dolar oldu. Söz konusu dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar ise 315 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu yılın Mayıs sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonunu, yüzde 55.2 dolar, yüzde 29.1 euro, yüzde 12.7 TL ve yüzde 3 diğer döviz cinsleri oluşturdu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku da 164.8 milyar dolar oldu. Söz konusu stokun 31.6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 12.7, Merkez Bankası'nın yüzde 0.6, özel sektörün ise yüzde 86.7 paya sahip olduğu görüldü.

AA