Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) IMF verilerinden gerçekleştirdiği derlemeye göre; kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 246.14 ile Japonya. Borç krizi ile mücadele eden Yunanistan listede ikinci sırada yer alırken, İtalya ise üçüncü sırayı aldı.

Dünyanın en borçlu ülkesi Japonya 1990'lardan beri süren ekonomik durgunluk ile mücadele ediyor. Yakın zaman krizi yenmek için hükümet tarafından uygulanan politikalar borç seviyesini daha yükseltti.

Japon hükümeti vergi gelirlerinin yarısından fazlasını borç sorunuyla başa çıkmak için harcıyor. Öte yandan Japonya’nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi sürpriz bir şekilde yüzde 1'in altında seyrediyor.