Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Euro Bölgesi'nde kamu borcunun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYİH) oranı, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 92,9'a, Avrupa Birliği'de (AB) ise yüzde 88,2'ye yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nin kamu borcunun GSYİH'ya oranı geçen yılının son çeyreğinde yüzde 92 iken, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 92,9'a yükseldi. AB'de ise kamu borcu/GSYİH oranı aynı dönemde yüzde 86,9'dan yüzde 88,2 çıktı.

Euro Bölgesi'nde ve AB'de kamu borcunun GSYİH'ye oranı 2014 yılının ilk çeyreğinde sırasıyla yüzde 91,9 ve yüzde 86,2 düzeyindeydi.

Bu yılın birinci çeyrek sonu itibarıyla borç senetleri Euro Bölgesi'nde genel kamu borcunun yüzde 79,1'ini, AB'de ise yüzde 80,8'lik kısmını oluşturdu. Krediler, tek para birliğinde kamu borcunun yüzde 18'ine, nakit ve mevduatlar ise yüzde 2,9'una tekabül etti. AB'de ise krediler kamu borcunun yüzde 15,2'sini, nakit ve mevduatlar da yüzde 3,9'unu oluşturdu.

En yüksek kamu borcu/GSYİH Yunanistan'da

Üye ülkeler arasında bu yılın ilk çeyreğinde en fazla kamu borcu/GSYİH oranına sahip ülke yüzde 168,8'le Yunanistan oldu. Yunanistan'ı yüzde 135,1 ile İtalya ve yüzde 129,6 ile Portekiz izledi.

Söz konusu dönemde en az kamu borcu/GSYİH oranına sahip ülke ise yüzde 10,5 ile Estonya oldu. Estonya'nın ardından yüzde 21,6 ile Lüksemburg ve yüzde 29,6 ile Bulgaristan geldi.

Geçen yılın son çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde 15 ülkenin kamu borcu/GSYİH oranında artış, 12 ülkede ise azalış görüldü. Söz konusu oranda en yüksek artış 4,5 puanla Belçika'da oldu. Bu ülkeyi 3 puanlık artışla İtalya ve 2,6 puanlık artışla da Hırvatistan takip etti.

Aynı dönemde en fazla düşüş ise 8,3 puanla Yunanistan'da gerçekleşirken, bu ülkeyi 5,1 puanlık düşüşle Letonya ve 2,7 puanlık azalışla Litvanya izledi.

Bu yılın ilk çeyreği ile 2014 yılının ilk çeyreği incelediğinde yıllık bazda 14 ülkenin kamu borcunun GSYİH'ya oranı arttı, 12 ülkenin azaldı ve Estonya'nın ise değişmedi.

Yıllık bazda en yüksek artış 10 puanla Bulgaristan'da, en fazla düşüş ise 5,5 puanla Yunanistan'da oldu.

Öte yandan İrlanda'nın büyüme oranları açıklanmadığı için bu ülkenin kamu borcu/GSYİH oranları hesaplamalara dahil edilmedi.

AA