Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Rekabet Kurulu, Anadolu Endüstri Holding AŞ (AEH) tarafından Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret AŞ'nin çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros Ticaret AŞ (Migros) üzerinde kontrol sağlanması işlemine izin verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alana duyuruya göre, söz konusu işleme ilişkin nihai inceleme sonuçlandı. Nihai inceleme sürecinde, söz konusu işlemin ilgili teşebbüsün hakim duruma gelmesine ve böylece rekabetin önemli ölçüde azaltılmasına yol açıp açmayacağı incelendi.

İnceleme sonucunda, AEH tarafından Moonlight Capital S.A. kontrolündeki MH Perakendecilik ve Ticaret A.Ş'nin çoğunluk hisselerinin devralınması suretiyle Migros üzerinde kontrolün sağlanması işleminin bira pazarı dışındaki ilgili ürün pazarlarında, hakim durum yaratılması veya mevcut hakim durumun güçlendirilmesi yoluyla rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğurmadığına karar verildi.

Bira pazarı ile ilgili temel olarak ise AEH tarafından verilen Migros'un, Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii AŞ'nin (Anadolu Efes) rakipleri ile olan ticari ilişkilerine belirli kriterlere uygun ve objektif olarak devam etmesi, Anadolu Efes'e yeni rakip olarak bira pazarına girecek üretici ve tedarikçilerle yine belirli kriterlere uygun ve objektif olarak ticari ilişki kurması, rakip ürünlerin satışının engellenmemesi, bira kategorisinde müşterilere sunulan tüm tedarikçi/üretici, ürün ve marka çeşitliliğini ve belirli kriterlere uygun olarak sıcak/soğuk alanlarındaki raf paylarını ve teşhirlerini devam ettirmesi gibi birtakım taahhütler verildiğine işaret edilerek, Moonlight Capital S.A'nın Migros üzerinde ortak kontrolün sağlanacağı ara dönemde işlem taraflarınca verilen taahhütlerin uygulanması konusunda herhangi bir itirazının bulunmadığı ve Migros'ta hissedar olduğu sürece taahhütlerin AEH veya Migros tarafından uygulanmasına engel olmayacağına dair beyanı ile işleme izin verilebileceğine karar verildi.

Kurul, işleme izin verirken, verilen taahhütlerin yerine getirilmesini sağlamaya yönelik şart ve yükümlülük öngörerek, şartların süresi içinde yerine getirilmemesi halinde iznin geçersiz sayılacağını kararlaştırdı.

AA