Advertisement

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), geçen yıl ihracatın yüzde 56,5'ini, ithalatın ise yüzde 37,8'ini gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2014 yılına ilişkin "Girişim Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri"ni açıkladı.

Dış ticaret istatistikleri ve iş kayıtları sistemi kullanılarak elde edilen verilere göre, 2014 yılında 62 bin 987 girişim ihracat, 66 bin 585 girişim ithalat yaptı. KOBİ'ler ihracatın yüzde 56,5'ini, ithalatın da yüzde 37,8'ini üstlendi.

İhracatta, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,4 iken, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 20,7, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 43,5 oldu.

İthalatta, 1-9 kişi çalışan mikro ölçekli girişimlerin payı yüzde 6,2, 10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 13,2, 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,4, 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı ise yüzde 62,2 oldu.

- Dış ticaretin yarısından fazlası sanayiden-

Girişimin ana faaliyetine göre, ihracatın yüzde 56,9'u, ithalatın da yüzde 51,5'i sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin ihracattaki payı yüzde 38,5, ithalattaki payı yüzde 35,1 oldu.

Sanayi sektörünün ihracatının yüzde 65,2'si 250 ve üzerinde kişi çalışan büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldı. Ticaret sektörünün ihracatının yüzde 89'unu 1-249 kişi çalışan KOBİ'ler gerçekleştirdi. Sanayi sektörü tarafından yapılan ithalatta 250 ve üzerinde çalışanı bulunan büyük ölçekli girişimlerin payı yüzde 75,5 olurken, ticaret sektörü tarafından yapılan ithalatın yüzde 64'ünü 1-249 kişi çalışan KOBİ'ler yaptı.

- Sanayi sektöründeki girişimlerin ihracatının yüzde 48,3'ü AB ülkelerine gerçekleştirildi-

Ana faaliyeti sanayi olan girişimler, geçen yıldaki ihracatlarının yüzde 48,3'ünü AB ülkelerine, yüzde 19,5'ini Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yaptı. AB ülkelerine yapılan ihracatın yüzde 63,2'si sanayi, yüzde 35,3'ü ise ticaret sektöründeki girişimler tarafından gerçekleştirildi.

Söz konusu girişimler, ithalatlarının yüzde 40,3'ünü AB'den, yüzde 19,5'ini diğer Asya ülkelerinden, yüzde 13'ünü AB üyesi olmayan Avrupa ülkelerinden yaptı. Ana faaliyeti ticaret olan girişimlerin en çok ithalat yaptığı ülke grupları sırasıyla yüzde 37,9 ile AB, yüzde 34,2 ile diğer Asya ülkeleri, yüzde 11,8 ile AB üyesi olmayan Avrupa ülkeleri oldu.

Sanayi ürünleri ihracatının yüzde 58'ini ana faaliyeti sanayi olan girişimler, yüzde 37,5'ini ise ana faaliyeti ticaret olan girişimler gerçekleştirdi. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin yaptığı ihracatın ise yüzde 95,4'ünü imalat sanayi ürünleri, yüzde 2,3'ünü tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri oluşturdu.

Girişimin ana faaliyetine göre, sanayi ürünleri ithalatının yüzde 49,9'u sanayi, yüzde 41,9'u ticaret ve yüzde 8,2'si diğer sektörlerdeki girişimler tarafından yapıldı. Ana faaliyeti sanayi olan girişimlerin ithalatının yüzde 75,2'sini imalat sanayi ürünleri, yüzde 14,7'sini madencilik ürünleri ve yüzde 3,6'sını tarım, ormancılık ve balıkçılık ürünleri kaynaklı gerçekleşti.

- İthalatın yüzde 48,5'i ilk 50 girişim yaptı-

İhracatın yüzde 42,1'ini ilk 100 girişim, ithalatın yüzde 48,5'ini ise ilk 50 girişim üstlendi. En çok ihracat yapan ilk 5 girişim, toplam ihracatın yüzde 15,3'ünü, en çok ithalat yapan ilk 5 girişim ise ithalatın yüzde 24,5'ini gerçekleştirdi.

Girişimlerin yüzde 44,9'u tek ülkeye ihracat yaparken, yüzde 16,3'ü iki ülkeye ürün ihraç etti. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,3 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 56,3 olarak belirlendi.

Sanayi sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 15,9, ticaret sektöründe en fazla ihracat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı ise yüzde 11,9 oldu. Bu sektörde en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin sanayi sektöründeki payı yüzde 19,5 iken, ticaret sektöründe en fazla ithalat yapan ilk 5 girişimin ticaret sektöründeki payı yüzde 15,9 olarak kayıtlara geçti.

- Girişimlerin yüzde 47,8'i tek ülkeden ithalat yaptı-

Girişimlerin yüzde 44,6'sı tek ülkeye, yüzde 16,7'si ise iki ülkeye ihracat yaptı. Yirmi ve daha fazla ülkeye ihracat yapan girişimlerin oranı yüzde 4,4 iken, bu girişimlerin ihracattaki payı yüzde 56,3 oldu.

Bu girişimlerin yüzde 47,8'i tek ülkeden, yüzde 16,6'sı iki ülkeden ithalat gerçekleştirdi. Yirmi ve daha fazla ülkeden ithalat yapan girişimlerin oranı yüzde 2 iken, bu girişimlerin ithalattaki payı yüzde 54 olarak belirlendi.

AA