Advertisement

Likit varlıklarda değer düşüklüklerinin 2A kalite likit varlıklar için yüzde 10'dan, hisse senedi dışındaki 2B kalite likit varlıklar için yüzde 20'den, hisse senetleri için yüzde 40'dan daha yüksek olması durumunda bu varlıklar yüksek kaliteli likit varlık olarak değerlendirilmeyecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) "Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir varlığın yüksek kaliteli likit varlık olarak sınıflandırılabilmesi için taşıması gereken şartlar arasında, alış-satış fiyatı arasındaki farkı düşük, işlem hacmi yüksek, piyasadaki katılımcı sayısının fazla ve çeşitli olması sebebiyle yoğunlaşma düzeyi düşük olan aktif ve derin bir piyasası olması gerekliliği de yer aldı.

2A kalite likit varlık ile 2B kalite likit varlık stokuna dahil edilecek varlıkların ya da bu varlıklara ilişkin veri bulunmaması halinde ihraççıları tarafından ihraç edilmiş aynı likidite kalitesindeki diğer varlıkların piyasa genelinde yaşanan likidite sıkışıklığı dönemlerinde 30 günlük dönemler için kaydedilen değer düşüklükleri analiz edilecek.

Değer düşüklüklerinin 2A kalite likit varlıklar için yüzde 10'dan, hisse senedi dışındaki 2B kalite likit varlıklar için yüzde 20'den, hisse senetleri için yüzde 40'dan daha yüksek olması ya da bu analizin yapılamaması durumunda bu varlıklar yüksek kaliteli likit varlık olarak dikkate alınmayacak.

Konsolide edilen bir ortaklığın ya da bankanın yurtdışındaki şubesinin kaynaklarının bankaya transfer edilmesini engelleyen bir hususun bulunması durumunda, ortaklığın veya şubenin yüksek kaliteli likit varlık stokunun, ortaklığın veya şubenin belirlenen oranları tutturması için gerekli olan tutarları aşan kısmı ana ortaklık bankanın likidite karşılama oranı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Yapılan bir diğer değişiklik ile satın alınan çekler birinci kalite likit varlıklar arasından çıkarıldı.

Yetkili bir kredi derecelendirme kuruluşu ya da ihracat kredi kuruluşu tarafından derecelendirilen ve kredi kalitesi kademesi yüzde 50 risk ağırlığına tekabül eden ülke merkezi yönetimleri ve merkez bankaları tarafından ihraç edilen borçlanma araçları 2B kalite likit varlıklar arasına dahil edildi.

Bu arada nakit çıkışlarının hesaplanmasına ilişkin değişiklikler, teminatsız ve teminatlı borçlar, türev yükümlülükler, türev işlemler, bilanço dışı borçlar, nakit girişlere ilişkin değişiklikler de yönetmelikte yer aldı.

Konsolide toplam likidite karşılama oranı ile konsolide yabancı para likidite karşılama oranı 1 Ocak 2017 tarihine kadar ayın son iş günü itibarıyla hesaplanacak.

Yönetmelik 28 Eylül 2015 tarihinde yürürlüğe girecek.

AA