Advertisement

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2015 yılının ilk yarısındaki net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak, 8,9 milyar TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) Borsa İstanbul'da İşlem Gören Mevduat Bankaları - Haziran 2015 Raporu'na göre, Haziran 2015 itibarıyla, Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankası sayısı 10 oldu. Bu bankalar, 7 bin 885 şube ve 141 bin 155 personel ile sektördeki şubelerin yüzde 70'ine sahip ve personelin de yüzde 70'ini istihdam ediyor.

Rapora göre, borsada işlem gören mevduat bankalarının, Haziran 2015 itibarıyla, sektör toplam aktifleri içindeki payı bir önceki çeyreğe göre 1 puan artarak yüzde 66 olurken, toplam krediler içindeki payı yüzde 68 ve toplam mevduat içindeki payı yüzde 73 oldu.

Borsada işlem gören mevduat bankalarının toplam aktifleri ise söz konusu dönemin bir yıl öncesine göre yüzde 21 artarak, 1 trilyon 472 milyar TL'ye yükseldi.

2015 yılının ilk yarısında likit aktifler bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 büyüme kaydetti. Özellikle bankalar kalemindeki artış dikkat çekerken, para piyasalarından alacaklar kalemindeki artış ise sınırlı kaldı. Aynı dönemde menkul değerler cüzdanı yüzde 10, krediler ise yüzde 24 oranında arttı.

Kredi büyümesi, bilanço büyümesi üzerinde belirleyici rol oynamaya devam etti.

Kredilerin toplam aktifler içindeki payı Haziran 2015 itibarıyla yüzde 64 olarak gerçekleşti. Aralık 2014 ile karşılaştırıldığında, takipteki kredilerin yıllık artış oranı yüzde 14, özel karşılıkların artış oranı ise yüzde 16 oldu. 2014 yılı Haziran ayında yüzde 81 olan özel karşılıkların takipteki kredileri karşılama oranı 2015 yılı ilk çeyreğinde yüzde 79'a geriledi. Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı (brüt) ise Haziran 2014 tarihine göre önemli bir değişiklik göstermedi ve yüzde 3 düzeyinde gerçekleşti.

TL mevduat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9, YP mevduatın TL karşılığı ise yüzde 39 artış kaydetti. Toplam mevduatın yüzde 3,9'u (33,6 milyar TL) bankanın dahil olduğu risk grubuna ait.

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının özkaynakları ise Haziran 2015 itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 arttı. Özkaynakların toplam aktiflere oranı yüzde 10,6 düzeyinde olurken, mevduat dışı kaynaklar, mevduatlardan daha hızlı bir büyüme gösterdi ve toplam kaynaklar içinde mevduatın payı geriledi.

Haziran 2015 itibarıyla,YP aktiflerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 37, YP pasiflerin toplam pasifler içindeki payı ise yüzde 46 seviyesinde gerçekleşti. 2015 yılının ilk yarısınıda, borsada işlem gören mevduat bankalarının faiz gelirleri yüzde 15'lik bir artış gösterirken, faiz giderleri yüzde 11 artış kaydetti. Net faiz geliri ise yüzde 20 arttı.

-Bankaların yılın ilk yarısındaki net dönem karı arttı-

Borsa İstanbul'da işlem gören mevduat bankalarının 2015 yılının ilk yarısında net dönem karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı ve 8,9 milyar TL oldu. Borsa'da işlem gören bankaların 12 aylık net karı 17,9 milyar TL oldu. Haziran 2015 itibarıyla, yıllık bazda ortalama özkaynak karlılığı bir önceki çeyreğe göre 0,2 puan, bir önceki yıla göre ise 0,6 puan gerileyerek yüzde 11,7 seviyesinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin toplam piyasa değeri, Haziran 2015 itibarıyla 511 milyar TL (190 milyar dolar) olarak gerçekleşirken, bankalar ve özel finans kurumlarının piyasa değeri ise 158 milyar TL (59 milyar dolar) ile toplam piyasa değerinin yüzde 31'ini oluşturdu.

AA