Advertisement

Euro Bölgesi ekonomisi, Almanya ekonomisinde görülen gelişme ile birlikte ivmelendi. Euro Bölgesi'nin İş Dünyası Endeksi 4 yılın zirvesine yakın bir seviyeye yükseldi.

Markit Economics'in Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, hem imalat sanayi hem de hizmet sektörünün göstergesi olan bileşik Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI) artış gösterdi ve Haziran’da ulaştığı dört yılın en yüksek seviyesine yakın bir seyirle 54.1 oldu. Endeks Temmuz ayında 53.9’du. 50’nin üstündeki bu değer genişlemeye işaret ediyor. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanı 53.7 seviyesindeydi.

Bölgenin en geniş ekonomisi Almanya büyümeye öncülük etti. Almanya’da imalat sanayi göstergesi bir yıldan daha uzun bir zamanın en yüksek seviyeye ulaşarak, Fransa’nın “hayal kırıklığı” yaratan imalat sanayi verisini dengeledi. Fransa’da imalat sanayi düşüşünü ikinci aya taşıdı.

19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi bloğu, Haziran itibarıyla olan üç ayda genişleyerek üst üste 9. çeyrek dönemde de yükseliş göstermiş oldu.  Fakat yine de toparlanmaya karşı, Çin ekonomisinin yavaşlamasından ve son devalüasyondan gelişen piyasalardaki volatiliteye kadar bazı riskler söz konusu. Markit’e göre, Çin imalat sanayi göstergesi bu ay, altı yıldan daha uzun bir sürenin en düşük seviyesine indi.

Markit uzman ekonomistlerinden Rob Dobson, “Euro Bölgesi son dört yıldaki istihdam ve ekonomik büyümenin en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Ekonomide bir 'direnç' durumu var. PMI bu çeyrekte büyümenin yüzde 0.4 civarında olacağına işaret ediyor. Haziran itibarıyla olan üç aylık dönemde büyümede yüzde 0.3'lük bir artış görülmüştü" dedi.