Advertisement

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkında Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ithal edilen gemiler veya su araçları, ithal tarihinden sonra belirtilen şartlardan birini kaybettikleri takdirde faaliyet yapamayacaklar ve adlarına Denize Elverişlilik Belgesi veya Su Aracı Uygunluk Belgesi düzenlenemeyecek. Kamu iktisadi kuruluşlarına ait gemiler, yüzer havuzlar ve deniz turizm aracı ithallerinde P&I sigortası aranmayacak. Bakanlıkça muteber kabul edilen P&I Kulüplerin ve kabul edilen klas kuruluşlarının listesi, onaylandıktan sonra ilgililere duyurulacak.

Gümrük İdaresi, Liman Başkanlığınca üzerine şerh düşülmüş faturaya istinaden bu fatura muhteviyatı eşyanın gümrük vergisi ve ithalde alınan diğer vergi (Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi hariç) ve resimlerden, damga resmi dahil, muaf olarak ithal edilmesini sağlayacak. Söz konusu eşyanın ithalatı eşyaya ilişkin dış ticaret mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat gereğince alınması gereken izin ve belgelerin tamamlanması halinde gerçekleştirilecek.

Yönetmelik kapsamında ithal edilen gemi, su aracı ve deniz turizm araçları özel amaçla, diğer eşya ise faturasında belirtilmek şartıyla kullanılacağı tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanılamayacak.

Belirtildiği tesis/gemi/su aracı/deniz turizm aracı haricinde kullanıldığı veya izin alınmadan satıldığı tespit edilenler hakkında ithal konusu mal bedelinin yüzde 60'ının bankalarca talep edildiği kur üzerinden hesaplanacak TL karşılığını, Yatırımları ve Döviz Kazandırıcı Hizmetleri Teşvik Fonuna gelir kaydedilmek üzere ödeyeceği, ödemeyi Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yerine getireceği hükmünü içeren taahhütname hükümleri uygulanacak.

AA