Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

İşsizlik oranı Haziran ayında % 9.6'ya yükseldi. Mayıs ayında yüzde 9.3 olan işsizlik oranının, Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre yüzde 9.2ye gerilemesi bekleniyordu.

İşsiz sayısı ise aynı dönemde 2 milyon 789 binden, 2 milyon 880 bin kişiye yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı haziran ayına ilişkin "işgücü istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0.3 puan arttı ve yüzde 9.6 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 2 milyon 789 bin kişiden 2 milyon 880 bin kişiye çıktı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre ise 226 bin kişi arttı. İşsizlik oranı da 0.5 puanlık artış gösterdi. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik 0.6 puanlık artışla yüzde 11.7 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1 puanlık artışla yüzde 17.7 olurken, bu oran 15-64 yaş grubunda 0.4 puanlık artışla yüzde 9.7 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı haziranda, geçen yılın aynı ayına göre 675 bin kişi artarak 27 milyon 261 bin, istihdam oranı ise 0.4 puanlık artışla yüzde 47.1 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.2, kadınlarda ise yüzde 28.6 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 61 bin kişi, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 613 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 22'si tarım, yüzde 19.7'si sanayi, yüzde 7.3'ü inşaat, yüzde 51'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında hizmet sektörünün, istihdam edilenler içindeki payı 0.8 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.3, sanayi sektörünün payı 0.4 ve inşaat sektörlerinin payı ise 0.1 puan azaldı.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri şöyle:


Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin kişi) 57.818 28.555 29.262
İşgücü (bin kişi) 30.141 20.683 9.458
İstihdam (bin kişi) 27.261 18.900 8.361
Tarım (bin kişi) 5.998 3.155 2.842
Tarım dışı (bin kişi) 21.263 15.745 5.518
İşsiz (bin kişi) 2.880 1.782 1.097
İşgücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.677 7.873 19.804
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 52,1 72,4 32,3
İstihdam oranı (yüzde) 47,1 66,2 28,6
İşsizlik oranı (yüzde) 9,6 8,6 11,6
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 11,7 10 16,4
15-64 yaş grubu
İşgücüne katılma oranı (yüzde) 57 78 35,9
İstihdam (yüzde) 51,4 71,2 31,6
İşsizlik oranı (yüzde) 9,7 8,8 11,9
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 11,7 9,9 16,5
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 17,7 15,5 21,8


Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, haziranda bir önceki döneme göre 0,2 puan artışla yüzde 10,4 oldu.

Buna göre, işgücü nüfusu 30 milyon 141 bin kişi, işgücüne katılma oranı yüzde 52,1 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4, kadınlarda ise yüzde 32,3 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, haziranda, mayıs dönemine göre 19 bin kişi artarak 26 milyon 621 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 46 olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında haziranda bir önceki döneme göre 83 bin kişilik artış gerçekleşti. İşsizlik oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 10,4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı, bir önceki aya göre 0,1 puanlık artışla yüzde 51,4 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 37 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan azalarak yüzde 34,6 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, tarım sektöründe yüzde 81,5, tarım dışı sektörlerde yüzde 21,4 oldu.

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 18 bin-

İstihdam edilen 27 milyon 261 bin kişinin 18 milyon 18 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66,1'e karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 552 binini (yüzde 16,7) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 477 binini (yüzde 12,8) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 214 binini (yüzde 4,5) işverenler oluşturdu.

TÜİK'in verilerine göre 2010-2015 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:


2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9
9,9