Advertisement

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre, bu yılın ikinci çeyreğinde 2 milyon 753 bin 748 kişi toplam 45 milyar lira tutarında tüketici ve konut kredisi kullandı.

TBB, Haziran 2015 dönemi tüketici ve konut kredisi istatistiklerini yayımladı. Buna göre, Nisan-Haziran 2015 döneminde 2 milyon 753 bin 748 kişiye, 45 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı.

Kredi kullanan kişi sayısı 2014 yılı aynı dönemine göre yüzde 4 artarken, bu yılın ilk çeyreğine göre ise yaklaşık yüzde 1 azaldı. Aynı dönemde kullandırılan kredi miktarı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık yüzde 1 büyüdü.

Nisan-Haziran 2015 dönem sonu itibarıyla tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi 280 milyar TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 17 milyon 547 bin 786 oldu. Toplam kişi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artarken, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 1 azaldı. Tüketici kredisi ve konut kredileri bakiyesi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16, Ocak-Mart 2015'e göre yüzde 3 arttı.

Söz konusu dönemde tüketici kredileri ve konut kredilerinin mal ve hizmet gruplarına göre dağılımında ihtiyaç kredileri yüzde 59 ile en büyük paya sahip oldu. Bunu sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 7 ile konut ve diğer krediler izledi.

Aynı dönemde 2 milyon 287 bin 48 kişi yaklaşık 27 milyar TL tutarında ihtiyaç kredisi, 116 bin 23 kişi 13 milyar TL tutarında konut kredisi ve 308 bin 788 kişi 3 milyar TL tutarında "diğer" başlığı altına giren krediler kullandı.

Geçen yılın Nisan-Haziran dönemine göre taşıt kredileri yüzde 80, konut kredileri yüzde 63, ihtiyaç kredileri ise yüzde 27 artarken, diğer krediler yüzde 44 azaldı.

Bakiye açısından bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt kredileri yüzde 17 azalırken, konut kredileri yüzde 23, ihtiyaç kredileri yüzde 60 arttı.

"Tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 ay"

Bu yılın Nisan-Haziran dönemi içinde kullananlar bazında ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 16 bin TL oldu. Bu büyüklük taşıt kredilerinde 63 bin TL ve konut kredilerinde 110 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönem sonundaki bakiye verilerine göre ortalama tüketici kredisi ve konut kredisi miktarı 16 bin lira olurken, bu miktar konut kredilerinde 71 bin TL ve taşıt kredilerinde 22 bin TL seviyesinde oldu.

Nisan-Haziran 2015 dönemi içinde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 ay oldu. Bunu 73 ay üzeri ile 49-72 ay vade dilimleri izledi.

Bu yılın Nisan-Haziran dönemi itibarıyla yaklaşık 9 milyar TL olan takipteki krediler (idari+kanuni), tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 3,13'ünü oluşturdu.

Aynı dönemde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinden kanuni takibe alınan kredi miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 727 milyon TL oldu. Söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 1'ini taşıt, yüzde 5'ini konut, yüzde 93'ünü ihtiyaç kredileri ve yüzde 1'ini diğer krediler oluşturdu.

AA