Advertisement

Küresel ekonomide resesyon yaşanması mümkün mü? Eğer öyleyse küresel ekonomik resesyonu ne tetikleyebilir?

Citigroup'un başekonomisti Willem Buiter, bu kritik soruya "evet, küresel resersyon olabilir," ve bunu "Çin tetikleyebilir" diyor. Buiter'in görüşünü yorumlayan Financial Times'ın baş yazarı Martin Wolf, Çin kaynaklı bir küresel resesyonun akla yatkın bir senaryo olduğunu, ama bunun resesyon beklentisi içine girmemizi gerektirmediğini savunuyor.

Küresel ekonomide resesyon senaryosu, hiç büyüme olmayacağı anlamına gelmiyor. Daha çok küresel potansiyel büyüme altında devam eden bir büyüme dönemi olarak görülüyor. Küresel ekonomide potansiyel büyüme oranı yaklaşık yüzde 3. Citigroup başekonomisti, yüzde 2 ay da daha düşük bir büyüme oranının gerçekleşme ihtimalini yüzde 40 olarak görüyor.

Çin'de gerçek büyüme oranının sanılandan daha düşük olması, yurtiçi talep ve bilanço kısıtlamaları dünya ekonomisini iki kanaldan aşağı çekebilir. Bunlar Çin'in sermaye malları ve emtia ithalatındaki düşüş. Aynı zamanda Çin'deki sert inişin yaratacağı ticari şoklar, küresel finans sektörü üzerinde de etkisini gösterecek.

Martin Wolf'a göre bu olumsuz senaryo'da Çin devalüasyona giderken gelişmekte olan ülkeler de şoklara karşı manevra yapabilecek durumda. Yüksek gelirli ülkelerde ise politika alanı kısıtlı. Mali genişleme hiçbir ülke tarafından bir seçenek olarak görülmüyor, faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu bir ortamda faiz silahı da kullanılmaz durumda. Zengin ülkelerde küresel durgunluk karşısında tek politika seçeneği olarak niceliksel genişleme kalsa da, Martin Wolf'a göre bunun kullanılma olasılığı düşük.

Wolf, Çin daha engeli bir ekonomiye geçmediği, yüksek gelirli ülkeler krizden çıkmadığı sürece Çin kaynaklı bir küresel büyüme resesyonunun makul bir senaryo olduğunu savunuyor.