Advertisement

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, haziran sonu itibarıyla 405,2, net dış borç stoku ise 245 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Hazine Müsteşarlığı, 30 Haziran itibarıyla geçici brüt ve net dış borç stoku verilerini açıkladı.

Türkiye'nin brüt dış borç stoku, bu yılın ilk yarısı sonunda 405,2 milyar dolar oldu. Özel sektör borçlarının toplam dış borç stoku içindeki payı 287,5 milyar dolar ile yüzde 70,9'a, kamu kesimi borçlarının payı 115,8 milyar dolar ile yüzde 28,6'ya karşılık geldi. Merkez Bankası borçlarının, toplam dış borç stoku içindeki payı ise 2 milyar dolar ile yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin net dış borç stoku da 2015 Haziran sonu itibarıyla 245 milyar dolar olarak hesaplandı.

- Kamu kesimi dış borçları-

Merkezi yönetim dış borç stoku, aynı dönemde 82,5 milyar dolar oldu. Bu miktarın 57,5 milyar doları uluslararası finansal piyasalarda gerçekleştirilen tahvil ihraçları stokundan oluştu.

Merkezi yönetim dışında kalan mahalli idareler, fonlar, kamu bankaları, KİT'ler ve diğer finansal olmayan kamu kuruluşlarının toplam dış borçları da 33,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

- Özel sektör dış borçları-

Bu yılın ilk yarısı sonunda kısa vadeli özel sektör dış borcu 110,3 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu tutar içinde bankacılık sektörünün payı 74,5 milyar doları buldu.

Özel sektörün uzun vadeli dış borçları 177,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Finansal kuruluşlar 94,8 milyar dolar ile uzun vadeli özel sektör dış borç stoku içindeki en büyük paya sahip oldu.

- Merkez Bankası borçları-

Merkez Bankasının uzun vadeli dış borçları, söz konusu dönemde 1,7 milyar dolar, kısa vadeli dış borçları ise 270 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış borç istatistiklerinde uluslararası standart, büyüklüklerin ABD doları cinsinden ifade edilmesine dayanıyor. Bu durum, yayımlanan istatistiklerdeki dış borç büyüklüklerinin çapraz kurlarda gerçekleşen hareketlerden etkilenmesine yol açıyor. Bu çerçevede, 2015 Mart-2015 Haziran döneminde dış borç stoku, döviz kuru değişikliklerinden dolayı yaklaşık olarak 2 milyar dolar artış gösterdi.

Aynı dönemde, kamu net borç stoku 155,3 milyar lira, AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 617,8 milyar lira oldu.

AA