Advertisement

Türkiye'de işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0.2 puan artarak yüzde 9.8 oldu. İşsiz sayısı, aynı dönemde 2 milyon 880 binden 2 milyon 970 bine yükseldi.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre de isşizlik oranının yüzde 9.8 seviyesinde çıkması bekleniyordu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2015 yılı Temmuz ayına ilişkin "işgücü istatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki aya göre 0.2 puan arttı ve yüzde 9.8 olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı ise 2 milyon 880 binden 2 milyon 970 bine çıktı.

Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Temmuz'da geçen yılın aynı ayına göre ise 103 bin kişi arttı. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek 9.8'de kaldı. Aynı dönemde tarım dışı işsizlik de yüzde 12'lik seviyesini korudu. 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.1 puanlık artışla yüzde 18.3 olurken, bu oran 15-64 yaş grubunda değişim göstermeyerek yüzde 10 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilenlerin sayısı Temmuz'da, geçen yılın aynı ayına göre 932 bin kişi artarak 27 milyon 342 bin, istihdam oranı ise 0.9 puanlık artışla yüzde 47.2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66.6, kadınlarda ise yüzde 28.3 olarak hesaplandı.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 104 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 827 bin arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 22'si tarım, yüzde 19.5'i sanayi, yüzde 7.4'ü inşaat, yüzde 51.1'i ise hizmetler sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1 yıllık dönemde 0.6, inşaat sektörünün payı 0.1 puan artarken, tarım sektörünün payı 0.4, sanayi sektörünün payı 0.3 azaldı.

Geçen yıl yayımlanan Orta Vadeli Programda (OVP) 2015'e ilişkin işsizlik tahmini 9.5 olarak öngörülmüştü. Yeni OVP'de ise bu oran yüzde 10.5 olarak revize edilmişti.


TÜİK'in verilerine göre 2010-2015 döneminde aylar ve yıllar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmamış işsizlik oranları şöyle:


2010 2011 2012 2013 2014 2015
Ocak 13,6 11,1 9,3 9,7 10,3 11,3
Şubat 13,5 10,7 9,6 9,7 10,2 11,2
Mart 12,8 10,1 9,1 9,4 9,7 10,6
Nisan 11,3 9,3 8,2 8,7 9 9,6
Mayıs 10,3 8,9 7,6 8,2 8,8 9,3
Haziran 9,9 8,7 7,3 8,1 9,1 9,6
Temmuz 9,9 8,6 7,6 8,6 9,8 9,8
Ağustos 10,6 8,5 8 9 10,1
Eylül 10,6 8,2 8,3 9,2 10,5
Ekim 10,5 8,4 8,3 9,1 10,4
Kasım 10,2 8,4 8,6 9,3 10,7
Aralık 10,6 9 9,3 9,6 10,9
YILLIK 11,1 9,1 8,4 9
9,9

Türkiye genelinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranı, Temmuz'da bir önceki döneme göre değişim göstermedi ve yüzde 10.4 oldu.

Buna göre, iş gücü nüfusu 30 milyon 311 bin kişi, iş gücüne katılma oranı yüzde 52.4 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72.8, kadınlarda ise yüzde 32.4 olarak belirlendi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam sayısı, Temmuz'da, haziran dönemine göre 60 bin kişi artarak 26 milyon 702 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise değişmeyerek yüzde 46.1 olarak hesaplandı. Mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlerin sayısında Temmuz'da bir önceki döneme göre 2 bin kişilik düşüşle 3 milyon 96 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 10.4 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış iş gücüne katılma oranı, bir önceki aya göre 0.1 puanlık artışla yüzde 51.5 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerde en fazla artış 74 bin kişiyle hizmet sektöründe görüldü.

Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 1.4 puan azalarak yüzde 35 olarak kayıtlara geçti. Bu oran, tarım sektöründe yüzde 82.1, tarım dışı sektörlerde yüzde 21.7 oldu.

- Ücretli veya yevmiyeli sayısı 18 milyon 97 bin

İstihdam edilen 27 milyon 342 bin kişinin 18 milyon 97 binlik kısmını ücretli veya yevmiyeliler oluşturdu. Ücretli veya yevmiyelilerin toplam istihdam içindeki payı yüzde 66.2'ye karşılık geldi. İstihdam edilenlerin 4 milyon 464 binini (yüzde 16.3) kendi hesabına çalışanlar, 3 milyon 545 binini (yüzde 13) ücretsiz aile işçileri ve 1 milyon 236 binini (yüzde 4.5) işverenler oluşturdu.

Türkiye genelinde Temmuz ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmamış temel iş gücü göstergeleri şöyle:


Toplam Erkek Kadın
15 ve daha yukarı yaştakiler
Nüfus (bin kişi) 57.891 28.592 29.300
İş gücü (bin kişi) 30.311 20.825 9.487
İstihdam (bin kişi) 27.342 19.043 8.299
Tarım (bin kişi) 6.018 3.192 2.827
Tarım dışı (bin kişi) 21.323 15.851 5.472
İşsiz (bin kişi) 2.970 1.781 1.188
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 27.580 7.767 19.813
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 52,4 72,8 32,4
İstihdam oranı (yüzde) 47,2 66,6 28,3
İşsizlik oranı (yüzde) 9,8 8,6 12,5
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12 9,9 17,5
15-64 yaş grubu
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 57,3 78,5 35,9
İstihdam (yüzde) 51,5 71,6 31,3
İşsizlik oranı (yüzde) 10 8,7 12,8
Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12 9,9 17,6
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 18,3 15,6 23,2