Advertisement

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustos ayında geçen yıl sonuna göre yüzde 6 azalarak 124,9 milyar dolara indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2015 yılı ağustos ayına ilişkin "Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri"ni açıkladı.

Kısa vadeli dış borç stoku ağustos sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 6 geriledi, 124,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8 düşüşle 88,2 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 0,4 azalışla 36,5 milyar dolar düzeyine geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2014 yıl sonuna oranla yüzde 31 azalarak 33,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşiklerin Döviz tevdiat hesabı (DTH) ise yüzde 16,6 artışla 15,3 milyar dolar oldu. Banka mevduatı, 2014 yıl sonuna göre yüzde 20,2 artışla 25,4 milyar dolar ve yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatı 2014 yıl sonuna kıyasla yüzde 5,9 artarak 14,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, geçen yıl sonuna göre yüzde 1,3 artışla 28,1 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2014 yıl sonuna oranla yüzde 12,1 azalarak 15,7 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 4,9 azalarak 109 milyar dolara geriledi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 11,2 azalarak 73,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara borçlar yüzde 4,5 artışla 47,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl sonunda 4,1 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları da yüzde 18,7 azalışla 2015 Ağustos sonu itibarıyla 3,4 milyar dolara indi. Aynı dönemde resmi alacaklılara kısa vadeli borçlar 360 milyon dolar seviyesinde oldu.

Ağustos sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu, yüzde 52,6'sı ABD doları, yüzde 30,6'sı euro, yüzde 14'ü TL ve yüzde 2,8'i diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 31,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 12,4, Merkez Bankasının yüzde 0,4, özel sektörün ise yüzde 87,2 paya sahip olduğu gözlendi.

AA