Advertisement

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre borsada işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2015- Ekim 2016 döneminde yer alacak şirketler saptandı.

Buna göre Ocak-Mart 2015 döneminde BIST 50 kapsamında yer alan şirketlerden 29'u endeks kapsamında yer alacak.

Geçen yıl BIST Sürdürülebilirlik Endeksi şirketleri, ocak-mart 2014 dönemi BIST 30 endeksi kapsamında yer alan şirketler içinden belirlenmiş ve sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayan 15 şirket endekse dahil edilmişti. Geçen yıl endekste yer alan 15 şirket yerini korurken, yeni dönemde 14 yeni şirket daha endeks kapsamına alındı.

Endeks, şirketlere kurumsal sürdürülebilirlik performanslarını yerel ve küresel düzeyde karşılaştırma imkanı veriyor.

Endeks ile şirketlere iyileştirme yapmak ve yeni hedefler belirlemek için bir performans değerlendirme aracı sunularak kurumsal şeffaflık ve hesap verebilirliklerini, sürdürülebilirlik konularına ilişkin risk yönetim becerilerini geliştirme imkanı sağlanıyor.

Açıklamada endeksin yatırımcıların sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini benimseyen şirketleri ayırt ederek bu şirketlere yatırım yapmalarını sağlayacak bir araç sunduğu belirtildi.

Endeksin, Türkiye'de ve özellikle Borsa İstanbul şirketleri arasında sürdürülebilirlik konusundaki anlayış, bilgi ve uygulamaların artmasına katkıda bulunmayı amaçladığı kaydedildi.

 

 

AA