Advertisement

Yeniden değerleme oranı (yüzde 5,58) kapsamında düzenlenen gelecek yılın vergi, harç ve cezalarına ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2015 yılı için 44 lira olan Özel İletişim Vergisi, gelecek yıldan itibaren 46 lira olarak uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğine göre 1-3 yaş grubunda yer alan ve motor silindir hacmi 1300 santimetreküpe kadar olan otomobillerin halen 591 lira olan motorlu taşıtlar vergisi, yılbaşında 623 liraya çıkacak.

Aynı yaş grubundaki motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 945 liradan 997 liraya yükselecek. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin ise 22 bin 716 liraya çıkacak.

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğine göre, konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 27 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak.

Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek.

Konut, işyeri ve diğer şekilde kullanılan binalar için belirlenen tutarlar, büyükşehir belediye sınırları içinde bulunanlar hariç olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerdeki belediyeler ile nüfusu 5 binden az olan belediyelerde yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 170 bin 86 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikallerde 3 bin 918 lira, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 3 bin 918 lira istisna tutarı dikkate alınacak.

Damga vergisindeki maktu tutarları yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 47,80 lira olacak. Bu miktar, makbuz senetlerinde 16,60 lira olacak.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, 1 yıllık pasaport harcı yeni yılda 154,70 liradan 163,30 liraya çıkacak. Gelecek yıl, A sınıfı sürücü belgesi harcı 133,70 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 402,90 lira olarak uygulanacak.

Gelecek yılın başından itibaren çeşitli vergi ve harçlar şöyle olacak:

VERGİ CEZALARI 2015 2016
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1300 cm3 ve aşağısı 591 623
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş) -1301-1600 cm3 arası 945 997
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1601-1800 cm3 arası 1.667 1.760
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-1801-2000 cm3 arası 2.626 2.772
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2001-2500 cm3 arası 3.939 4.158
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-2501-3000 cm3 arası 5.491 5.797
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3001-3500 cm3 arası 8.362 8.828
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-3501-4000 cm3 arası 13.147 13.880
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otomobil, arazi taşıtı (1-3 yaş)-4001 cm3 ve üstü 21.516 22.716
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş)-100-250 cm3 arası 112 118
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -251-650 cm3 arası 231 243
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -651-1200 cm3 arası 591 623
Motorlu Taşıtlar Vergisi Motosikletler (1-3 yaş) -1201 ve üstü 1.429 1.508
Motorlu Taşıtlar Vergisi Minibüs (1-6 yaş) 709 748
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 25 kişiye kadar 1.787 1.886
Motorlu Taşıtlar Vergisi Otobüs ve benzerleri (1-6 yaş) -Oturma yeri 46 kişi ve üstü 2.860 3.019
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -1.500 kg'ye kadar 637 672
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -5.001-10.000 kg arası 2.143 2.262
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -10.001-20.000 kg arası 2.574 2.717
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kamyonet, kamyon (1-6 yaş) -20.001 kg ve üstü 3.220 3.399
Pasaport harçları - 6 aya kadar olanlar 105,8 111,70
Pasaport harçları - 1 yıl için olanlar 154,7 163,30
Pasaport harçları - 2 yıl için olanlar 252,4 266,40
Pasaport harçları - 3 yıl için olanlar 358,4 378,30
Pasaport harçları - 3 yıldan fazla süreliler 505 533,10
Yargı harçları - Sulh mahkemesi, icra tetkik mercii 12,8 13,50
Yargı harçları - Asliye ve idare mahkemesine başvuru 27,7 29,20
Yabancılara çalışma izin belgesi - 1 yıl süreli çalışma 181 191
Yabancılara çalışma izin belgesi - 3 yıla kadar çalışma 545 575,40
Sürücü belgesi harçları - A sınıfı sürücü belgesi 126,7 133,70
Sürücü belgesi harçları - B sınıfı sürücü belgesi 381,7 402,90
Sürücü belgesi harçları - Uluslararası sürücü belgesi 254,4 268,50
Diğer sürücü belgeleri 636,6 672,10
Damga Vergisi - Rehin senedi 9,3 9,80
Damga Vergisi - Yıllık gelir vergisi beyannameleri 45,3 47,80
Damga Vergisi - Kurumlar vergisi beyannameleri 60,5 63,80
Damga Vergisi - KDV beyannameleri 29,9 31,50