Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Hazine Müsteşarlığınca, bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağı bildirildi.

Hazine Müsteşarlığının internet sitesinden yapılan açıklamada 13 Eylül'de bireysel kredilerle ilişkili sigortacılık işlemlerinde uygulama birlikteliği sağlanması ve ilgililerin hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla "Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği"nin yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Yönetmeliğin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için Müsteşarlık tarafından yayımlanan genelgelere de atıfta bulunulan açıklamada, mevzuatın 2009 yılında aynı konuda hazırlanan yönetmeliğin mevcut düzenlemelerinin, kredi kullananların sigorta işlemleri ile ilgili bilgilendirilmesi konusu başta olmak üzere, güçlendirilmesine duyulan ihtiyaç nedeniyle hazırlandığı anımsatıldı.

Bireysel kredi bağlantılı işlemlerde mevzuatın getirdiği yenilik ve değişikliklerin kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı görüldüğü aktarılan açıklamada, sözleşme öncesi bilgilendirme sürecine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalar hakkında sigorta sözleşmesi yapılmadan önce kredi kullananın bilgilendirilmesi hususu düzenlenmiş ve kredi kuruluşları tarafından verilecek bilgi formlarının şekli ve asgari içeriği Müsteşarlığımızca tespit edilmiştir.

Kural olarak, bilgilendirmenin yazılı yapılması benimsenmiş ancak, teknolojik gelişmelerin sağladığı imkanlardan yararlanılmak üzere elektronik ortamda veya ilgililerin erişimini mümkün kılan benzeri yöntemlerle bilgilendirme yapılabileceği hükme bağlanmıştır."

Sözleşme sonrası bilgilendirme süreci için ise açıklamada, "Bireysel kredilerle bağlantılı sigortalarda, sigorta sözleşmesi kurulduktan sonraki bilgilendirme süreci de düzenlenmiştir. Bu amaçla katılım sertifikası veya poliçenin asgari içeriği ve teslimat usulü, bahsedilen kurallarla aynı şekilde düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Yenileme bildirimi

Sözleşme öncesi ve sonrasındaki bilgilendirme süreçlerine ilave olarak kredi kullananların sözleşme yenileme işlemleri hakkında daha hızlı bilgi sahibi olmalarını teminen kredi kuruluşlarına "yenileme bildiriminde bulunma" yükümlülüğü getirildiği aktarılan açıklamada, "Anılan yükümlülük, sözleşmenin yenileme tarihinin yaklaştığına ilişkin hatırlatmayı ve vadesinde sözleşmenin yenilenip yenilenmediğine ilişkin bilgilendirmeyi içeriyor" değerlendirmesine bulunuldu.

Şirket seçme özgürlüğü

Sigortacılık Mevzuatı gereğince kredi kullananın sigorta şirketini seçme hakkının sınırlandırılamayacağına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda kredi kullanan ile sigorta aracısı hüviyetine sahip kredi kuruluşu arasında bir sigorta sözleşmesi akdedilmiş olsa dahi anılan sözleşmedeki teminat ve süre şartlarını sağlayan ve dain-i mürtehin (rehinli alacaklı) kaydı bulunan sözleşmelerin bir ay içinde ilgili kuruluşa ibraz edilmesi durumunda, kredi kuruluşunca düzenlenen poliçenin sonlandırılıp, primin tamamının iade edileceği hükme bağlanmıştır. Daha geç tarihte de benzer talep ile ilgili kuruluşa başvuru yapılabilmektedir. Ancak bu durumda sigorta sözleşmesine ilişkin tarife teknik esaslarında belirlenen kurallar dahilinde iade işlemi yapılacaktır."

Açıklamada, bireysel kredilerle bağlantılı sigortaların teminat tutarı ve sigorta süresinin, kredi kalan borç tutarı ve süresiyle uyumlu olacak şekilde düzenlenmesi gerektiğinin vurgulandığı, kredi kullananın, kredi dönemi içinde gerçekleşen eylemlerine bağlı olarak ortaya çıkan iki sözleşme arasındaki uyum sorununun çözümüne ilişkin yöntemlerin de belirlendiği ifade edildi.