Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 1 Ocak 2016'dan itibaren geçerli olmak üzere bankaların Türkiye pozisyonları için döngüsel tampon oranının yüzde sıfır olarak uygulanmasını kararlaştırdı.

BDDK'nın internet sitesindeki duyuruya göre Kurul, Sermaye Koruma ve Döngüsel Sermaye Tamponlarına İlişkin Yönetmelik kapsamında alınan Kurul kararının eki olan "Döngüsel Sermaye Tamponu Uygulaması ile Bankalarca Yapılacak Kar Dağıtımına İlişkin Usul ve Esaslar" çerçevesinde, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bankaların Türkiye pozisyonları için döngüsel tampon oranının sıfır olarak uygulanmasına karar verdi.

Duyuruda, ilk belirlemenin 2016 yılı itibarıyla başlayacak olması hususu göz önünde bulundurularak, söz konusu usul ve esasların uygulamasının, ilk belirlemeden sonra yapılacak oran değişiklikleri için geçerli olmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu arada, döngüsel tampon, "kredi genişlemesinin finansal sektörün genel risk düzeyini artırabilecek düzeylere ulaşması nedeniyle özkaynakların sermaye yeterliliğine ilişkin düzenlemelere göre yetersiz kalmasının önüne geçilmesi amacıyla bankalarca bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermaye tutarı"nı, döngüsel tampon oranı da "bulundurulması beklenen ilave çekirdek sermayenin hesaplanmasında esas alınan oranı" ifade ediyor.