Advertisement

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 3 rehbere nihai halini verdi, 2 rehberde değişiklik içeren taslağı da görüşe açtı.

BDDK'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Aralık 2014 ve 17 Ağustos 2015 tarihli basın açıklamalarıyla kamuoyunun görüşüne açılan rehber taslaklarına gelen görüşler dikkate alındı. Bunun üzerine, 3 Aralık 2015 tarihli Kurul kararı ile "İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Başvuru Süreçlerine İlişkin Rehber" ve "İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımların ve İleri Ölçüm Yaklaşımının Değerlendirilmesine, Validasyonuna ve Kurumsal Yönetime İlişkin Rehber" ile "Gerçeğe Uygun Değerin Ölçümüne İlişkin Rehber"e nihai hali verildi.

Öte yandan Düzenleme Tutarlılığı Değerlendirme Programı (RCAP) çalışmaları kapsamında gelinen aşamada, daha önce Kurul kararı ile çıkarılan ve kamuoyu ile paylaşılan "Likidite Riskinin Yönetimine İlişkin Rehber" ve "Bankaların Sermaye ve Likidite Planlamasında Kullanacakları Stres Testi Hakkında Rehber"de değişiklik ihtiyacının ortaya çıkması üzerine de söz konusu rehberlerde değişiklik taslakları hazırlandı. Kurumun internet sitesinden ulaşılabilecek taslaklara ilişkin görüş ve öneriler, 4 Ocak 2016'ya kadar "iyiuygulamarehberleri@bddk.org.tr" adresine gönderilebilecek.