Advertisement

Türkiye'de 2014 yılında girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı, hizmet sektörü oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılına ilişkin ''Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri''ni yayımladı.

Buna göre, söz konusu dönemde faal olan girişimlerin yüzde 41,7'si hizmet sektöründe, yüzde 39,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı. Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflamasında ilk üç sıraya göre toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründen sonra yüzde 15,4 ile ulaştırma ve depolama ve yüzde 12,4 ile imalat sanayi sektörleri olduğu görüldü. Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 36,1'ini oluştururken, sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 29,1 oldu.

Sanayi sektörü faktör maliyetiyle katma değerde yüzde 43,1'lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün katma değer payı yüzde 30,3 iken, ticaret sektörünün katma değer payı yüzde 19,6 olarak hesaplandı.

Hizmet sektörlerinde ciroda en yüksek payı yüzde 38,3 ile ulaştırma ve depolama sektörü aldı. Hizmetlerde yaratılan ciroda en yüksek paya sahip diğer kısımlar ise sırasıyla yüzde 12,8 ile idari ve destek hizmet faaliyetleri, yüzde 12,5 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, yüzde 11,9 ile bilgi ve iletişim, yüzde 11,1 ile mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler izledi.

İmalat sanayindeki girişimlerin yüzde 59,6'sı düşük teknoloji ile çalıştı. Düşük teknolojide yoğunlaşan imalat sanayindeki girişimler, istihdamın yüzde 53'ünü, faktör maliyetiyle katma değerin yüzde 39,4'ünü oluşturdu.