Advertisement

Euro Bölgesi'ndeki yerleşiklere verilen toplam kredinin yıllık artış hızı kasım ayında aylık bazda yüzde 2,7'ye yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) bugün açıkladığı "Kasım ayı parasal gelişmeler" raporuna göre, Euro Bölgesi'ndeki yerleşiklere verilen toplam kredinin ekim ayında yüzde 2,3 olan yıllık artış hızı kasımda yüzde 2,7'ye çıktı.

Genel devlet kredilerindeki yıllık artış söz konusu dönemde yüzde 6,9'dan yüzde 7,8'e, özel sektör kredilerinde yıllık artış da yüzde 1'den yüzde 1,2'ye yükseldi.

Bu dönemde özellikle, hane halkı kredilerinin yıllık büyüme hızı artış gösterdi. Ekim ayında yüzde 1,2 olan hane halkı kredilerinin yıllık büyüme hızı kasımda 1,4'e çıktı. Euro Bölgesi'nde bu dönemde finansal olmayan kuruluşlara verilen kredinin yıllık artış hızı ise yüzde 0,6'dan yüzde 0,9 seviyesine yükseldi.

En geniş tanımlı para arzı olan M3'ün yıllık artış hızı da kasım ayında yüzde 5,1'e geriledi. Bu oran ekim de 5,3 seviyesindeydi.