Advertisement

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) açıkladığı verilere göre, 2015 yılının ilk dokuz ayında aracı kurumların toplam karı yüzde 33 arttı.

TSPB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Eylül 2015 itibarıyla aracı kurumların toplam varlıkları 15 milyar lira, özkaynağı ise 4 milyar lira oldu.

2015'in ilk dokuz ayında, aracı kurumların pay senedi işlemleri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artarak 1,5 trilyon lira olurken, kaldıraçlı işlem hacmi de yüzde 143 artarak 12,5 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde, aracı kurumların pay piyasası işlem hacmi yıllık olarak yüzde 19 artarak 1,5 trilyon liraya yükseldi. Bu işlemlerin yüzde 53'ünü işlem hacmi en yüksek on aracı kurum gerçekleştirirken, işlemlerin yüzde 24'ü internet üzerinden gerçekleşti. Yabancı yatırımcıların toplam işlemlerdeki payı yüzde 22 oldu.

Söz konusu dönemde, 66 aracı kurum ve 4 banka vadeli işlemlerde 826 milyar liralık işlem hacmine ulaştı, yabancı yatırımcıların bu üründeki payı 5 puan artışla yüzde 29'a yükseldi. Aracı kurumların istihdam ettiği kişi sayısı daha az tecrübeli ve genç çalışanların iş gücüne dahil olmasıyla 6 bin 139'a çıkarken, sektörün genel eğitim seviyesi arttı.

Geçen yılın ilk dokuz ayı itibarıyla aracı kurum sektörünün toplam varlıkları 15 milyar liraya, özkaynakları da 4 milyar TL'ye yaklaştı. Toplam gelirler yüzde 46 artışla 1,6 milyar liraya çıktı. Sektörün en önemli gelir kaynağı olan aracılık gelirleri, işlem hacimlerindeki artışın etkisiyle yüzde 36 artarak 960 milyon liraya ulaştı. Bu gelirlerin yüzde 41'ini pay senedi işlemleri oluştururken, kaldıraçlı işlemlerden elde edilen gelirlerin aracılık gelirlerindeki payı yüzde 45'e yükselerek pay senetlerini geçti.

Kurum portföyüne yapılan işlemlerden elde edilen gelirler, bir aracı kurumun yaptığı türev işlemlerin etkisiyle üç misline (251 milyon TL) çıktı. Toplam giderler ise yüzde 26 artışla 1,2 milyar lirayı aştı. Bu tutarın yarısını personel giderleri oluşturdu. Gelirlerin giderlerden daha hızlı artmasıyla sektörün net dönem karı yüzde 33 artarak 362 milyon lira oldu. Analize dahil edilen 78 kurumdan 53'ü kar, 25'i zarar etti.