Advertisement
EKONOMİK VERİLER VE GÜNDEM ABONE OL

Dünya Bankasının "Türkiye Düzenli Ekonomik Notu (Ocak)" yayınlandı. Dünya Bankası, Türkiye’nin 2015 için büyüme tahminini yukarı yönlü revize ederek yüzde 3.2'den yüzde 4.2'ye yükselttiğini açıkladı. Banka, geçen yıl için daha önce Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) yüzde 5.5'i olarak açıkladığı cari açık tahminini de yüzde 5 olarak değiştirdi.

Dünya Bankası, 2016 ve 2017 için büyüme tahminini yüzde 3.5'te sabit tuttu.

Dünya Bankasının notunda, "İthalattaki önemli düşüş ve dirençli özel tüketim sayesinde mevsim etkisinden arındırılmış GSYH üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yıllıklandırılmış olarak yüzde 5,2 oranında artış kaydetti. Sonuçsuz kalan haziran seçimi sonrasında zayıflayan Tüketici Güvenine ve artan seçim belirsizliğine rağmen, özel tüketim şaşırtarak hızlandı. Kamu harcamaları da büyümeyi desteklemeye devam etti. Bununla birlikte, ikinci çeyrekte büyümeyi destekleyen özel yatırımlar üçüncü çeyrekte sert bir şekilde düştü. Bu durum haziran seçiminin belirsizlikleri çözmemesi üzerine özel sektörün sermaye harcamalarını kıstığını göstermektedir. Stoklardaki erime üçüncü çeyrekte de devam etti ve büyümeyi aşağı çekti" ifadeleri yer aldı.

Bankanın notunda, Türk lirasındaki değer kaybının ulaşım, mobilya ve hazır giyim gibi sektörlerde fiyatları önemli ölçüde arttırdığına işaret edildi. Notta, "Aralık ayında 12 aylık çekirdek enflasyon yüzde 9,5'e yükselirken, çekirdek enflasyon momentumu yüzde 10,5'in üzerinde kalmıştır. Önümüzdeki dönemde, 1 Ocak 2016'dan itibaren asgari ücrette yapılan yüzde 30'luk artışın enflasyonu hedef bandının üzerinde tutması olasıdır" değerlendirmesi yapıldı.

- "Düşük petrol fiyatları cari açığa olumlu etki yapacak"

Geçen yılın ilk 11 ayında merkezi yönetim bütçesinin GSYH'nin yüzde 0,3'ü oranında açık verdiği, faiz dışı fazlanın ise GSYH'nin yüzde 2,3'üne ulaştığı aktarılan notta, şu değerlendirmelere yer verildi:

"Yıllık bazda yüzde 12,3 artan toplam harcamalar büyümeyi desteklemeye devam ederken, güçlü vergi geliri performansı sayesinde söz konusu dönemde gelirler yıllık bazda yüzde 14,2 oranında arttı. Özellikle, yıl boyunca gerçekleşen güçlü tüketim harcamaları yurt içi KDV ve özel tüketim vergisi gelirlerini yükseltti. Ayrıca, liranın değer kaybetmesi sebebiyle, ithalattan elde edilen KDV gelirleri de önemli ölçüde artış kaydetti. 2016 yılında seçim vaatlerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte mali dengeye ilave yük binmesi olasıdır."

Bu yıl için ülkedeki iç talep hızının korunacağına, ithalattaki toparlanmanın büyümeyi yavaşlatarak yüzde 3,5'e çekeceğine değinilen notta, "Asgari ücretteki yüzde 30'luk artış sayesinde özel tüketimin, büyümenin ana sürükleyicisi olmaya devam etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte, kurdaki değer kaybının gecikmeli etkisi ve yükselen enflasyon özel tüketim artışını 2015 yılı seviyelerinde tutacaktır. Kamu harcamalarının yavaşlasa da olumlu katkıda bulunmasını bekliyoruz. Özel yatırımlar 2016 yılında sınırlı ölçüde toparlanarak büyümeye olumlu katkıda bulunacaktır. AB'de güçlenen ekonomik faaliyet ihracata yardımcı olmaktadır, ancak ithalatın toparlanması ile birlikte net ihracat negatife dönecektir. Düşük petrol fiyatları, cari açığın GSYH'nin yaklaşık yüzde 4,6’sı düzeyinde dengelenmesine yardımcı olmaktadır" denildi.

- "Hükümet, reformlar için iyi konumda"

Türkiye ekonomisinin ihtiyatlı bir orta vadeli görünüme sebep olan zorluklar yaşamaya devam ettiğine işaret edilen notta, "Ekonomik Reform Programı açıklanmış ve Orta Vadeli Programı revize edilmiştir. Yeni hükümet, büyümeyi artırmak amacıyla yapısal reform programını uygulamaya devam etmek için iyi bir konumda. 64. Hükümet 2016 Eylem Planı'ndan başlayarak reform taahhütlerinin zamanlı ve muntazam uygulanması kritik önem taşıyacaktır" değerlendirmesine yer verildi.

AA