Advertisement
SEKTÖR HABERLERİ ABONE OL

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ocak ayına ilişkin İktisadi Yönelim Anketi ve Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) açıkladı. Bu yılın ocak ayında RKGE, bir önceki aya göre 1,1 puanlık artışla 103,3 oldu. Kapasite kullanımı aynı ayda %74.9'a indi, Aralık'ta %75.8'ti. 

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki üretim miktarı, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve mevcut mamul mal stoku miktarının endeksi artış yönünde etkilediği belirtildi.

Genel gidişat, sabit sermaye yatırım harcaması, mevcut toplam sipariş miktarı ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmelerinin ise endeksi azalış yönünde etkilediği kaydedildi.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise ocakta geçen yılın aynı ayına göre 2,9 puan azalarak 105,9 puan seviyesinde gerçekleşti.

- Yıllık ÜFE beklentisi yüzde 8,1

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bildirenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Mevsim normallerine kıyasla yapılan değerlendirmelerde, mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği kaydedildi. Mevcut mamul mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş miktarlarına ilişkin artış yönlü beklentilerin bir önceki aya göre güçlendiği, ihracat sipariş miktarına ilişkin artış yönlü beklentilerin ise zayıfladığı aktarıldı.

Gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin güçlenerek, gelecek oniki aydaki sabit sermaye yatırım harcamalarına ilişkin artış beklentilerinin ise zayıflayarak devam ettiği gözlendi.

Ortalama birim maliyetlerde son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin ise güçlendiği görüldü. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği bildirildi. Gelecek oniki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 8,1 oldu.

Ankete katılan iş yerlerinin yüzde 49,1'i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 20,3'ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti. Bunu sırasıyla işgücü yetersizliği ile hammadde ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.

Son üç aydaki rekabet gününe ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki döneme göre güçlenerek sürdüğü görüldü. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin artış yönlü değerlendirmelerin bir önceki dönem seviyelerinde devam ettiği, AB dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise zayıfladığı görüldü.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda bir ay öncesine kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 8,8'e gerilerken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,1'e ve daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 16,1'e yükseldi.

Kapasite kullanım oranı ocakta azaldı

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, ocakta bir önceki aya göre 0,9 puan azalışla yüzde 74,9 oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından düzenlenen ve ocak ayında imalat sanayinde faaliyet gösteren 2 bin 107 iş yerinin katılımıyla gerçekleştirilen imalat sanayi kapasite kullanım oranı çalışması sonuçları açıklandı.

Buna göre, 2016 Ocak'ta imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,9 puan düşüşle yüzde 74,9 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise 0,2 puan azalışla yüzde 75,2'ye geriledi.

Öte yandan imalat sanayi genelinde kapasite kullanımı ocakta geçen yılın aynı ayına göre 1,2 puan arttı. Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ocakta tüm mal gruplarında azalış görüldü.

Aylar 2015 2016
Ocak 73,7 74,9
Şubat 72,8  
Mart 72,4  
Nisan 74,1  
Mayıs 74,9  
Haziran 75,1  
Temmuz 75,9  
Ağustos 74,8  
Eylül 75,9  
Ekim 75,5  
Kasım 75,9  
Aralık 75,8

 

AA