Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Hazine Müsteşarlığının 2016 yılı Hazine Finansman Programı güncellenen Orta Vadeli Program (OVP) öngörüleri esas alınarak revize edildi. Bu sene 79,9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 85 olması planlanıyor.

Müsteşarlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 30 Ekim 2015'te kamuoyuna duyurulan "2016 yılı Hazine Finansman Programında", 2016 - 2018 dönemine ilişkin revize edilen OVP ve 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Tasarısı çerçevesinde güncelleme yapıldı.

Buna göre, 2014'te 68,5 ay olan nakit iç borçlanmanın ortalama vadesi 2015'te 71,8 ay olarak gerçekleşti. 2014'te yüzde 9,7 olan sabit getirili TL cinsi iç borçlanmanın ortalama maliyeti de 2015'de yüzde 9,5 seviyesinde oldu.

Yatırımcı tabanının genişletilmesi ve borçlanma enstrümanlarının çeşitlendirilmesi amacıyla ilk defa 2012'de ihraç edilen ve 2013'ten itibaren yurt içi piyasada düzenli ihracına başlanan kira sertifikalarının ihracına geçen yıl da devam edilirken, bu çerçevede, şubat ve ağustosta iç piyasada toplam 3,4 milyar lira tutarında kira sertifikası ihraç edildi.

Geçen senenin sonu itibarıyla, geleneksel eurobond ihracı yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından yaklaşık 3 milyar dolar finansman sağlandı, 2015'in tamamı için yüzde 82 olarak öngörülen toplam iç borç çevirme oranı yüzde 84,4 seviyesinde gerçekleşti.

Bu sene ise 70,9 milyar lira anapara ve 49,5 milyar lira faiz olmak üzere toplam 120,4 milyar lira tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 94 milyar lirasının iç borç, 26,5 milyar lirasının ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülüyor.

İç borç servisinin 77,1 milyar liralık kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 16,8 milyar liralık kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması bekleniyor.

2016'daki finansman ihtiyacının 24,3 milyar liralık kısmının, nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan aktarılacak kaynaklarla devirli ve garantili borç geri dönüşleri ve kasa/banka kullanımı sonucu elde edilecek borçlanma dışı kaynaklarla karşılanması öngörülürken, geleneksel eurobond, Japon yeni ve kira sertifikası ihraçları yoluyla uluslararası sermaye piyasalarından en fazla 4,5 milyar dolar tutarı karşılığında finansman sağlanması bekleniyor. Söz konusu tutara ek olarak, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer dış finansman kuruluşlarından sağlanacak program kredisi ile birlikte toplam en fazla 5,5 milyar dolar tutarında dış finansman elde edilmesi hedefleniyor.

Bu öngörüler doğrultusunda, bu yıl 79,9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 85 olması öngörülüyor. Revizyon öncesinde, 2016 için 74,9 milyar lira tutarında iç borçlanma yapılması ve toplam iç borç çevirme oranının yüzde 80 olması planlanıyordu.

- "Kamu borç stokunun döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı hassasiyeti azaltıldı"

Açıklamaya göre, 2003'ten itibaren stratejik ölçütler çerçevesinde yürütülen borçlanma politikası sonucunda kamu borç stokunun Döviz kuru, faiz ve likidite risklerine karşı hassasiyeti önemli ölçüde azaltıldı. Bu kapsamda stratejik ölçütlerin uygulanmaya başlandığı 2003'ten itibaren yüzde 58 olan "döviz cinsi/endeksli borcun merkezi yönetim borç stoku içerisindeki payı" 2015 sonunda yüzde 35 seviyesine düştü.

Faiz riskinin bir göstergesi olarak izlenen "faizi bir yıl içerisinde yenilenecek borcun lira cinsi borç stoku içindeki payı" yüzde 94 iken, 2015 sonu itibarıyla yüzde 51,9 düzeyine geriledi.

Likidite riskinin ölçülmesinde kullanılan "vadesi bir yıl içerisinde dolacak borcun toplam iç borç stoku içindeki payı" göstergesi ise yüzde 42 düzeyinden 2015 sonunda yüzde 12,2 seviyesine indi.

Bu sene uygulamasına devam edilecek olan stratejik ölçütlerin ana unsurları şöyle:

" İç borçlanmanın lira cinsinden yapılması, lira cinsi borçlanmanın ağırlıklı olarak sabit getirili enstrümanlarla yapılarak, gelecek 12 ayda faizi yenilenecek senetlerin payının azaltılması, ortalama vadenin piyasa koşulları elverdiği ölçüde uzatılarak, vadesine 12 aydan az kalmış senetlerin payının azaltılması, nakit ve borç yönetiminde oluşabilecek likidite riskinin azaltılması amacıyla güçlü rezerv tutulması."

Ayrıca bu sene 2, 5 ve 10 yıl vadeli lira cinsinden sabit kuponlu tahvillerin “gösterge tahvil” olarak ihracına devam edilecek. 5 yıl vadeli lira cinsinden sabit kuponlu gösterge tahviller her ay ihraç edilecek. 2016 yılı itfa profili çerçevesinde, 5 yıl vadeli lira cinsinden sabit kuponlu tahvillerle birlikte 2 yıl ve/veya 10 yıl vadeli lira cinsinden sabit kuponlu gösterge tahvillerin ihracı gerçekleştirilecek.

Lira cinsinden kuponsuz bonolar ve tahviller, 7 yıl vadeli ihalelere endeksli değişken kuponlu tahviller, 5 ve 10 yıl vadeli enflasyona endeksli tahviller itfa takvimine ve piyasa koşullarına bağlı olarak ihraç edilebilecek. Lira cinsinden kira sertifikalarının şubat ve eylül aylarında ihraç edilmesi planlanıyor. Piyasa katılımcılarının ilave talebi ayrıca değerlendirilebilecek. Aylık olarak nakit girişleri ile çıkışları arasında gözlenebilecek geçici uyumsuzluğun giderilmesi amacıyla kısa vadeli Hazine bonoları ihraç edilebilecek. Piyasa koşullarının uygun olması ve kurumsal yatırımcıların kalıcı bir talep göstermesi durumunda, daha uzun vadelerde lira cinsi tahvil ihracı imkanları da değerlendirilerek yeni iç ve dış borçlanma enstrümanları ihraç edilebilecek.

Borç servisinin dönemler arası dengeli dağılmasının sağlanması ve ikincil piyasada fiyat etkinliğinin artırılması amaçlarıyla piyasa koşulları çerçevesinde değişim ve geri alım ihaleleri yapılabilecek. İhalelere ilişkin detaylar ihale gününden en az bir iş günü önce kamuoyuna duyurulacak.