Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının 2015'in aralık ayında yıllık bazda 319 kişi artarak 201 bin 205'e ulaştığını bildirdi.

TBB'nin aralık 2015 dönemine ilişkin mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarını kapsayan "Türkiye'de Bankacılık Sistemi: Banka, Şube ve Personel Bilgileri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, bankacılık sisteminde ekim-aralık 2015 döneminde faaliyet gösteren banka sayısı 52, mevduat bankaları sayısı 34, kalkınma ve yatırım bankaları sayısı 13 ve katılım bankaları sayısı 5 oldu.

Mevduat bankalarından 3 tanesi kamu sermayeli, 9 tanesi özel sermayeli ve 21 tanesi yabancı sermayeli banka konumunda bulunuyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) 14 Temmuz 2015 tarih ve 6370 sayılı Kurul Kararı ile BBVA'nın Garanti Bankası sermayesinin yüzde 14.89'unu devralarak bankadaki doğrudan payını yüzde 25,01'den yüzde 39,90'a yükseltmesine izin verildi. BBVA’nın, bankada hakim ortak konumuna gelmesi nedeniyle, banka özel sermayeli bankalar grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçti.

2015 yılı sonu itibarıyla mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının toplam şube sayısı, temmuz-eylül 2015 dönemine göre 87 adet, geçen yıl sonuna göre 30 adet azalarak 11 bin 193'e geriledi.

Şube sayısı, ekim-aralık 2015 döneminde 2014 yıl sonuna göre kamusal sermayeli mevduat bankalarında 181 adet, yabancı sermayeli mevduat bankalarında Garanti Bankası'nın özel sermayeli bankalar grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçişi nedeniyle 944 adet artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında bin 156 adet azaldı.

Aynı dönemde, mevduat bankalarında banka başına ortalama şube sayısı 328 oldu. Bu rakam kamusal sermayeli mevduat bankalarında bin 227, özel sermayeli mevduat bankalarında 478, yabancı sermayeli bankalarda ise 151 seviyesinde gerçekleşti.

Bankalarda istihdam 201 bin 205 kişiye ulaştı

Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısının 2015'in aralık ayında yıllık bazda 319 kişi artarak 201 bin 205'e ulaştı. Mevduat bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarında çalışan sayısı temmuz-eylül 2015 dönemine göre ise 400 kişi azaldı.

2014 yıl sonu rakamları ile karşılaştırıldığında çalışan sayısı, kamusal sermayeli mevduat bankalarında 2 bin 360 kişi, Garanti Bankası'nın özel sermayeli bankalar grubundan Türkiye'de kurulmuş yabancı bankalar grubuna geçişi nedeniyle yabancı sermayeli mevduat bankalarında 19 bin 201 kişi artarken, özel sermayeli mevduat bankalarında 21 bin 83 kişi, kalkınma ve yatırım bankalarında ise 157 kişi azalış kaydetti.

Ekim-aralık 2015 dönemi itibariyle, banka çalışanlarının yüzde 29’u kamusal sermayeli mevduat bankaları, yüzde 37’si özel sermayeli mevduat bankaları, yüzde 31’i yabancı sermayeli mevduat bankaları ve yüzde 3’ü ise kalkınma ve yatırım bankaları tarafından istihdam edildi.

Mevduat bankalarında banka başına çalışan sayısı 5 bin 760 olurken, bu rakam kamu sermayeli bankalarda 19 bin 404, özel sermayeli bankalarda 8 bin 306 ve yabancı sermayeli bankalarda 2 bin 983 düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu dönemde, bankacılık sektöründe çalışanların yüzde 1’i ilköğretim, yüzde 15’i orta öğretim, yüzde 78’i yükseköğretim kurumları mezunu, yüzde 6’sı ise yüksek lisans ve doktora yapmış olanlardan oluştu.

Kamusal sermayeli ile özel sermayeli mevduat bankalarında çalışanların yüzde 87’sini, yükseköğretim kurumlarını bitirmiş ve lisansüstü eğitim yapmış personel oluştururken, bu oran, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 80, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 84 seviyesinde bulunuyor.

Bankacılık sektöründe kadın çalışan oranı yüzde 51 seviyesinde gerçekleşirken, bu oran kamusal sermayeli mevduat bankalarında yüzde 44, özel sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, yabancı sermayeli mevduat bankalarında yüzde 55, Fon bankasında yüzde 36, kalkınma ve yatırım bankalarında ise yüzde 35 düzeyinde bulunuyor.

 

AA