Advertisement

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankacılık sektörünün görünümünün durağan olduğunu belirtti.

Fitch, tüketici kredilerindeki risk ağırlıklarının esnetilmesi ve karşılık gereksinimlerinin düşürülmesiyle perakende kredi portföylerdeki risklerin karşılanmasında yetersiz kalınabileceğini belirtti. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda tutulan yabancı para cinsinden mevduatların ağırlığının artırılmasını daha sağlıklı bir gelişme olacağını söyledi.

Değişikliklerin Türkiye'yi Basel kurallarıyla daha uyumlu hale getireceği ve Türk bankalarının uluslararası bankalarla karşılaştırılmasını kolaylaştıracağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de makro ihtiyati tedbirlerin bazen hükümetin genel ekonomik hedeflerini desteklemek için kullanıldığı söylenirken, örneğin, karşılıklar, risk ağırlıkları ve ödemelere bağlı limitler, vade ve gelirlerin, 2013'ten itibaren tüketici kredilerindeki büyümeyi kontrol altına almak amacıyla kullanıldığı belirtildi.

Fitch'e göre, BDDK, risk ağırlıklarındaki son değişiklikleri Basel kurallarına uyum amacıyla yaptığını söylese de, değişikliklerin ikinci bir amacı da tüketim ve genel olarak ekonomik büyümeyi desteklemek olabilir.

Türkiye'de 2015 yılında perakende kredilerin yüzde 8 artarak enflasyonla uyumlu bir artış gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, yeni düzenlemelerin perakende kredilerde hızlı bir artışa yol açmasının beklenmediğinin altı çizildi.

Açıklamada, Türk bankacılık sektörünün görünümünün durağan olduğu belirtilerek yeni düzenlemelerin bankacılık sektörünün sermaye oranlarına etkisinin en iyi ihtimalle ılımlı olacağı kaydedildi.