Advertisement

Çin'de borcun ekonomik büyüklüğe olan oranını işaret eden rasyonun en az dört yıl boyunca artış göstereceği yönündeki tahmin, politika yapıcıların kredi balonunu tetiklemeden ekonomik yavaşlamanın derinleşmesini önlemeye çabalarken, karşılaştıkları risklerin altını çiziyor.

Bloomberg News anketine göre, 12 ekonomistten yedisi Çin'de borç/GSYİH rasyosunun ne azından 2019 yılına kadar artış göstereceğini öngörürken, dördü 2020 yılı veya sonrasına kadar yükseleceği beklentisini taşıyor. Sekiz ekonomistin medyan beklentisi, bocun zirve yaparak GSYİH'nin yüzde 283'üne ulaşacağını işaret ediyor.

Çin politika yapıcıları küresel finansal kriz sonrası aşırı kredilerin etkisinin yanında düşük ihracat talebi ve yaşlanan işgücüyle de mücadele ederken, ülkenin ekonomik büyümesi çeyrek yüzyılın en yavaş seviyesine indi. Çin'de komünist liderler, ekonominin 2020 yılına kadar ortalama yüzde 6.5 düzeyinde büyümesi için çabalıyorlar.

Singapur'da Capital Economics Ltd. Çin ekonomisti Julian Evans-Pritchhard, "Borç rasyosunun 2020 yılından önce yükselişe geçeceği konusunda şüpheliyiz. Bizim modelimiz borcun 2024 yılında zirveye ulaşacağını gösteriyor, fakat Çin politika yapıcıları kredi dağıtımını iyileştirmeye ilişkin gerekli yapısal reformları gerçekleştirmekte başarısız olursa, rasyo tahminimizin ötesinde yükseliş gösterebilir" dedi.