Advertisement
TÜRKİYE EKONOMİSİ ABONE OL

Sistemik önemli bankaların belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK), Sistemik Önemli Bankalar Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sistemik önemli bankaların belirlenmesine, bu bankaların sistemik önemli banka tamponu olarak bulundurmaları gereken ilave çekirdek sermaye ile tabi olacakları diğer yükümlülüklere ve ilave çekirdek sermaye gereksiniminin karşılanamaması halinde yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Bankaların sistemik önemliliklerinin belirlenmesinde kullanılacak gösterge temelli yaklaşımda, büyüklük, bağlantılılık, karmaşıklık ve ikame edilemezlik kriterleri ile bu kriterlere ait göstergeler ve alt göstergeler dikkate alınacak.

Birleşme, bölünme ve devir gibi bankaların sistemik önemliliklerinde değişiklik yapması muhtemel bir işlemin gerçekleşmesi halinde ilgili bankaların gruplanması ve tabi oldukları yükümlülükler, Kurulca yeniden belirlenecek.

Bankaların sistemik önemliliklerinin belirlenmesinde kullanılan yöntem ile eşik skorlar ve grup skor aralıkları yeni yaklaşımların ve sektörel gelişmelerin dikkate alınması amacıyla Kurulca uygun görülen hallerde güncellenecek. Yöntem, eşik skorlar ve grup skor aralıklarının, sistemik önemli bankaların ilk kez belirlendiği tarihten itibaren 3 yıl boyunca değiştirilmemesi esas olacak.

Sistemik önemli bankalar, ilk kez 2014 yılı Aralık ayına ait konsolide veriler dikkate alınarak belirlenecek. Bahse konu bankalar, yönetmelik kapsamında belirlenen yükümlülükleri 31 Mart itibarıyla yerine getirecek.

Sistemik önemli banka tamponu oranı 1 Ocak 2019'a kadar her yıl için verilen oranlarda uygulanacak.