Advertisement

Buna göre, sanayi ve hizmet sektörlerinde 2014'te toplam 100 milyon 734 bin 472 ton eşdeğer petrol (TEP) enerji tüketildi. Sanayi sektöründe 86 milyon 136 bin 765, hizmet sektöründe ise 14 milyon 597 bin 707 ton eşdeğer petrol enerji harcandı. Elektrik üretimi ve dağıtımı yüzde 42,4, imalat sanayi yüzde 38,4, ulaştırma ve depolama sektörü yüzde 9,5 ile toplam enerji tüketimi içinde en fazla paya sahip oldu.

Doğalgaz 32 milyon 498 bin 888 ton eşdeğer petrol ile en çok tüketilen yakıt olarak dikkati çekti. Linyit kömürü 16 milyon 416 bin 93 ton eşdeğer petrol tüketilirken, üçüncü sırada 15 milyon 981 bin 137 ton eşdeğer petrol ile taşkömürü tüketimi yer aldı.

Türkiye'de 2014 yılında nihai enerji tüketimi 49 milyon 699 bin 901 ton eşdeğer petrol olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde sektörlere göre bakıldığında, toplam nihai enerji tüketiminin yüzde 57,7’si imalat sanayi, yüzde 19,3’ü ulaştırma ve depolama, yüzde 4,7’si ise inşaat sektöründe gerçekleşti.

Sanayi ve hizmet sektörlerinde 124 milyon 4 bin 527 megavat saat elektrik tüketildi. İmalat sanayi, 78 milyon 33 bin 897 megavat saat ile en çok elektrik tüketen sektör oldu. Sanayi ve hizmet sektörlerinde elektrik enerjisinin yüzde 79,7’si mal ve hizmet üretiminde, yüzde 13,2’si ise aydınlatma ve elektrikli büro gereçlerinde tüketildi.

Elektrik üretmek için 44 milyon 723 bin 504 ton eşdeğer petrol enerji harcandı. Enerji kullanım alanlarına göre, en çok enerji tüketimi yüzde 44,4 ile elektrik üretiminde, yüzde 34,4 ile mal ve hizmet üretiminde gerçekleşti.

- Araştırma enerji tüketimi yüksek faaliyet kollarını kapsıyor

İlk kez 2005 referans yılı için NACE Rev.1.1'e (Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması) göre gerçekleştirilen "Sektörel Enerji Tüketim İstatistikleri", 2014 referans yılı için NACE Rev.2'ye (Altılı Ekonomik Faaliyet Sınıflaması) göre gerçekleştirildi.

Araştırmada sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışan sayısı 50 ve üzeri kişi olan girişimler kapsandı. Enerji tüketimi yüksek olan iktisadi faaliyet kollarında 20 ve üzeri, düşük olan sektörlerde ise 100 veya 250 üzeri kişi çalışan girişimler kapsama alındı.

Kısaltması TEP olarak kullanılan ton eşdeğer petrol, 1 ton ham petrolün yanmasından açığa çıkan enerji miktarının birimini ifade ediyor.

 

AA