Advertisement

İmalat sanayi satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Şubat ayında 50.3'e gerileyerek büyümenin hızının gerilediğini gösterirken, sektörün üretim ve yeni siparişlerindeki artış da zayıfladı.

Markit tarafından İstanbul Sanayi Odası (İSO) için hazırlanan imalat PMI, Ocak ayında bulunduğu 50.9 düzeyinden 50.3'e gerilerken, dört aydır büyümeye işaret eden 50'nin üzerinde bulunuyor.

Markit Kıdemli Ekonomisti Trevor Balchin, İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"Geçen yılın aynı döneminde yaşanan daralmanın aksine Türk imalat sektörü bu yılın Şubat ayında büyüme gerçekleştirdi. Ancak geçen yılın sonuyla karşılaştırıldığında imalat sektörünün büyüme hızında yavaşlama gerçekleşti. Bu yavaşlamanın bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin dış talebi olumsuz etkilemesinden kaynaklandığı görüldü. Yeni iş hacmindeki büyüme hızının zayıf düzeyde gerçekleşmesine paralel olarak firmalar satın alma faaliyetlerinde daha temkinli bir yaklaşımı tercih ettiler."

Yeni siparişler alt endeksi, Aralık ayında 22 ayın zirvesini görmesinin ardından düşünü sürdürerek Ocak ayındaki 50.5 düzeyinden 50.3'e geriledi.

Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise bölgesel jeopolitik gelişmelere bağlı olarak art arda ikinci ayda da daralmaya işaret etti. Endeks Ocak ayındaki 47.8 düzeyinden 49.6'ya yükselmesine karşılık 50 düzeyinin altında yer aldı.