Advertisement

Bankacılık sektöründe geçen yıl toplam krediler bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 1 trilyon 497 milyar TL olurken, kredilerdeki bu artışa bağlı olarak sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,3'ten yüzde 15,6'ya geriledi.

Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) yazılı olarak açıkladığı "Bankacılık Sektöründe Sermaye Yeterliliği ve Öz Kaynaklara İlişkin Bilgi Notu"na göre, bankacılık sektöründe 2015 yılında toplam öz kaynaklar yüzde 13 artarak 262 milyar TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde toplam krediler ise yüzde 20 yükselişle 1 trilyon 497 milyar TL'ye ulaştı.

Bankacılık sektörünün risklerinin çok önemli bir büyüklüğünü oluşturan kredilerdeki bu artışa bağlı olarak, sermaye yeterlilik oranı yüzde 16,3'ten yüzde 15,6'ya geriledi. Bu oranın, uluslararası karşılaştırmalara göre gayet iyi bir düzeyde olmakla birlikte son dönemde gerileme eğiliminde olduğu gözleniyor.

Kredilerdeki artışın, öz kaynaklardaki artıştan daha hızlı olmasının önemli bir nedeni 2015 yılında TL'nin Döviz sepeti (0,5 ABD doları ve 0,5 euro) karşısında yüzde 18 değer kaybetmesi olarak görülüyor. Sabit kurla hesaplandığında kredi stoku yüzde 15 arttı. Öz kaynakların çok yüksek bölümü ise TL cinsinden tutuluyor. Dolayısıyla TL’nin değer kaybı sermaye yeterliliğini aşağıya çekiyor.

Bilgi notunda şu değerlendirmelere yer verildi:

"Öz kaynak büyümesini sınırlandıran başlıca nedenler, gelir azaltıcı ve maliyet artırıcı düzenlemelerdir. Bundan dolayıdır ki; kar hacmi öz kaynak büyümesini yeterince destekleyememiştir. Net kar hacmi, 2015 yılında yüzde 6 artarak 26 milyar TL oldu. Ortalama öz kaynak karlılığı ise yüzde 11,6’dan yüzde 10,5'e geriledi.

Türkiye’de bankaların sermaye yeterlilik oranının en az yüzde 12 olması gerekmektedir. Bu oran öz kaynaklara eklenen her 1 TL’nin yaklaşık 8 TL’lik kredi verebilmesi anlamına gelmektedir. Dolayısıyla bankacılık sektöründe öz kaynak üretimi ve kullanımı, ekonomik büyüme üzerinde doğrudan ve güçlü bir etkiye sahiptir.

Türkiye ekonomisinin büyüme ihtiyacı, büyümenin finansmanında kredilerin önemi, sermaye maliyetinin düzeyi, risklerin yükseldiği dönemlerde finansal istikrarın sürdürülmesindeki rolü ve uluslararası düzenlemelerdeki sıkılaşan kurallar dikkate alındığında öz kaynakların güçlü ve sermaye yeterliliğinin yüksek olması gerekmektedir. Aksi durumda bankacılık sektörünün büyümenin finansmanına olan katkısı sınırlı kalabilecektir."

 

AA