Advertisement

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat'ta yüzde 0.02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.2 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8.78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4.47 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında tüketici fiyatları yüzde 7.97, yurtiçi üretici fiyatları yüzde 5.61 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Şubat'ta yüzde 0.02, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0.2 düştü. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8.78, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4.47 oldu.

TÜFE şubatta bir önceki aya göre yüzde 0.02 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.78 yükseldi. Yİ-ÜFE ise bir önceki aya göre 0.2 azalırken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4.47 arttı.

 

 

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık Değişim TÜFE Yİ-ÜFE  
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 1,85 0,41 0,56 1,65 1,98 1,10 1,82 0,58 2,36 0,38 -0,18 3,32 0,33 0,55
Şubat 1,45 0,73 0,56 0,30 0,43 0,71 -0,02 1,66 1,72 -0,09 -0,13 1,38 1,20 -0,2
Mart 0,58 0,42 0,41 0,66 1,13 1,19   1,94 1,22 0,36 0,81 0,74 1,05  
Nisan 0,60 0,87 1,52 0,42 1,34 1,63   2,35 0,61 0,08 -0,51 0,09 1,43  
Mayıs -0,36 2,42 -0,21 0,15 0,40 0,56   -1,15 0,15 0,53 1,00 -0,52 1,11  
Haziran -0,56 -1,43 -0,90 0,76 0,31 -0,51   -0,50 0,01 -1,49 1,46 0,06 0,25  
Temmuz -0,48 -0,41 -0,23 0,31 0,45 0,09   -0,16 -0,03 -0,31 0,99 0,73 -0,32  
Ağustos 0,40 0,73 0,56 -0,10 0,09 0,40   1,15 1,76 0,26 0,04 0,42 0,98  
Eylül 1,23 0,75 1,03 0,77 0,14 0,89   0,51 1,55 1,03 0,88 0,85 1,53  
Ekim 1,83 3,27 1,96 1,80 1,90 1,55   1,21 1,60 0,17 0,69 0,92 -0,20  
Kasım 0,03 1,73 0,38 0,01 0,18 0,67   -0,31 0,65 1,66 0,62 -0,97 -1,42  
Aralık -0,30 0,58 0,38 0,46 -0,44 0,21   1,31 1,00 -0,12 1,11 -0,76 -0,33  
Yıllık Değişim TÜFE   Yİ-ÜFE  
AYLAR/YILLAR 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ocak 8,19 4,90 10,61 7,31 7,75 7,24 9,58 6,30 10,80 11,13 1,88 10,72 3,28 5,94
Şubat 10,13 4,16 10,43 7,03 7,89 7,55 8,78 6,82 10,87 9,15 1,84 12,40 3,10 4,47
Mart 9,56 3,99 10,43 7,29 8,39 7,61   8,58 10,08 8,22 2,30 12,31 3,41  
Nisan 10,19 4,26 11,14 6,13 9,38 7,91   10,42 8,21 7,65 1,70 12,98 4,80  
Mayıs 9,10 7,17 8,28 6,51 9,66 8,09   9,21 9,63 8,06 2,17 11,28 6,52  
Haziran 8,37 6,24 8,87 8,30 9,16 7,20   7,64 10,19 6,44 5,23 9,75 6,73  
Temmuz 7,58 6,31 9,07 8,88 9,32 6,81   8,24 10,34 6,13 6,61 9,46 5,62  
Ağustos 8,33 6,65 8,88 8,17 9,54 7,14   9,03 11,00 4,56 6,38 9,88 6,21  
Eylül 9,24 6,15 9,19 7,88 8,86 7,95   8,91 12,15 4,03 6,23 9,84 6,92  
Ekim 8,62 7,66 7,80 7,71 8,96 7,58   9,92 12,58 2,57 6,77 10,10 5,74  
Kasım 7,29 9,48 6,37 7,32 9,15 8,10   8,17 13,67 3,60 5,67 8,36 5,25  
Aralık 6,40 10,45 6,16 7,40 8,17 8,81   8,87 13,33 2,45 6,97 6,36 5,71  

Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında, Şubat'ta aylık bazda en yüksek artış, yüzde 1.8 ile sağlık grubunda kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.02 düşüş, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 1.8, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.78 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 7.97 artış gösterdi.

Ana harcama grupları itibarıyla Şubat'ta, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1.8 ile sağlık grubunda görülürken, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 1, lokanta ve otellerde yüzde 0.78, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 1.31 ve ulaştırmada 0.77 artış kaydedildi.

Şubat'ta aylık bazda endekste en fazla düşüş giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Söz konusu grupta yüzde 6.16'lık gerileme oldu. Haberleşmede yüzde 0.42, eğlence ve kültürde yüzde 0.13, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0.04 düşüş gerçekleşti.

- Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 13.12 ile lokanta ve oteller grubunda görüldü. Bunu yüzde 12.78 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 12 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 11.25 ile eğlence ve kültür, yüzde 11.04 ile ev eşyası izledi.

Geçen ay endekste kapsanan 417 maddeden 38'inin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 245'inin ortalama fiyatlarında artış, 134'ünün ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde)
Gıda ve alkolsüz içecekler -0,04 8,83
Alkollü içecekler ve tütün 1 12,78
Giyim ve ayakkabı -6,16 9,8
Konut 0,36 7,22
Ev eşyası 0,5 11,04
Sağlık 1,8 9,2
Ulaştırma 0,77 6,32
Haberleşme -0,42 1,26
Eğlence ve kültür -0,13 11,25
Eğitim 0,11 6,66
Lokanta ve oteller 0,78 13,12
Çeşitli mal ve hizmetler 1,31 12


- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, TÜFE göstergeleri, Şubat'ta aylık bazda en yüksek artış yüzde 0.58 ile "Mevsimlik ürünler hariç" göstergesinde görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri şöyle:

Kapsam Aylık değişim (yüzde) Yıllık değişim (yüzde)
Mevsimlik ürünler hariç 0,58 8,65
İşlenmemiş gıda ürünleri hariç 0,12 8,76
Enerji hariç 0,06 9,69
İşlenmemiş gıda ürünleri ve enerji hariç 0,25 9,82
Enerji ve alkollü içkiler ile tütün ürünleri hariç 0 9,45

Enerji, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve fiyatları yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler hariç
-0,06 9,46

Enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri,fiyatı yönetilen/yönlendirilen diğer ürünler, dolaylı vergiler ve işlenmemiş gıda ürünleri hariç
0,13 9,56

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler, tütün ürünleri ile altın hariç
0,13 9,49

Enerji, gıda, alkollü ve alkolsüz içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç
-0,06 9,72

 

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Şubat'ta bir önceki aya göre elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4.17 düşerken, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.15, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0.09 ve su sektöründe yüzde 0.98 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 0.2 düşerken, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 0.34, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4.47 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 5.61 artış kaydetti.

Sanayinin dört sektörüne bakıldığında, endeks Şubat'ta bir önceki aya göre elektrik ve gaz sektöründe yüzde 4.17 düşerken, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0.09, imalat sanayi sektöründe yüzde 0.15, su sektöründe ise yüzde 0.98 artış görüldü.

Şubat'ta bir önceki aya göre endekslerin en fazla arttığı alt sektörler, yüzde 5.13 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 2.79 ile ağaç ve mantar ürünleri (mobilya hariç), yüzde 2.41 ile basım ve kayıt hizmetleri oldu. Buna karşılık elektrik gaz buhar ve iklimlendirme yüzde 4.17, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 2.57, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 1.64 ile en fazla düşüş olan alt sektörler olarak belirlendi.Ana sanayi grupları sınıflamasına göre Şubat'ta en yüksek aylık ve yıllık düşüş enerjide gerçekleşti.


Sektörler ve alt sektörler itibarıyla Şubat'ta Yİ-ÜFE'deki aylık ve yıllık artış oranları şöyle:

Sektörler/Alt Gruplar Aylık (yüzde) Yıllık (yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı 0,09 2,46
İmalat 0,15 5,4
Elektrik, gaz -4,17 -4,3
Su temini 0,98 9,4

 

Türkiye'de Şubat ayında yıllık bazda fiyatların en fazla arttığı bölge, yüzde 9.82 ile "Adana, Mersin" bölgesi oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Şubat'ta yıllık bazda fiyatlar ülke genelinde yüzde 8.78 artış kaydetti.

İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 0.58 ile ''Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan", 12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış ise yüzde 8.69 ile ''İzmir'' bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 9.82 ile "Adana, Mersin" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeleri yüzde 9.51 ile ''İzmir'' ve "Gaziantep, Adıyaman, Kilis", yüzde 9.32 ile "Balıkesir, Çanakkale" izledi.En düşük fiyat artışı ise yüzde 7.87 ile ''Tekirdağ, Edirne, Kırklareli" bölgesinde görüldü.

Yıllık bazda TÜFE artışı Ankara'da yüzde 9.14, İstanbul'da ise yüzde 8.40 olarak hesaplandı.Bölgeler itibarıyla aylık ve yıllık bazda fiyat artışları şöyle:

İstatistiki bölgeler Aylık değişim Yıllık değişim
Türkiye -0,02 8,78
İstanbul 0,01 8,40
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli 0,00 7,87
Balıkesir, Çanakkale 0,11 9,32
İzmir 0,00 9,51
Aydın, Denizli, Muğla 0,11 8,82
Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak 0,27 9,09
Bursa, Eskişehir, Bilecik -0,10 9,20
Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova -0,20 8,83
Ankara 0,12 9,14
Konya, Karaman -0,24 8,97
Antalya, Isparta, Burdur 0,20 8,91
Adana, Mersin -0,01 9,82
Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye 0,01 8,33
Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir -0,12 8,91
Kayseri, Sivas, Yozgat -0,46 8,39
Zonguldak, Karabük, Bartın -0,14 8,98
Kastamonu, Çankırı, Sinop -0,02 8,18
Samsun, Tokat, Çorum, Amasya -0,18 9,24
Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane 0,12 8,98
Erzurum, Erzincan, Bayburt 0,03 8,51
Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan 0,58 8,29
Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli -0,35 8,17
Van, Muş, Bitlis, Hakkari -0,36 8,32
Gaziantep, Adıyaman, Kilis -0,21 9,51
Şanlıurfa, Diyarbakır -0,26 8,72
Mardin, Batman, Şırnak, Siirt -0,38 8,28